Uit: Samenspraak 65 | Inhoudstafel >

Edito

Studiedag HEE op 14 september

Op 14 september organiseerde het VPP samen met Trefpunt Zelfhulp vzw de studiedag ‘HEE! De patiënt doet mee! Een gedachtewisseling over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid tussen (ex-)patiënten en hulpverleners uit de GGZ’. HEE staat voor ‘herstel, empowerment en ervarings-deskundigheid’. Het is een Nederlands programma gericht op het ondersteunen van herstelprocessen en het ontwikkelen van kennis en producten op het gebied van herstel(ondersteuning), gemaakt en uit-gevoerd door de ervaringsdeskundigen van het HEE-team (http://www.hee-team.nl/). 

De drie pijlers van HEE:

  • Herstel staat niet gelijk aan genezing, maar bete­kent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaar-heden en talenten liggen en dat je door daarvan gebruik te maken weer baas wordt over je eigen leven.
  • Empowerment is het ontdekken en aanboren van je eigen kracht.
  • Ervaringsdeskundigheid is de toepassing van de kennis die mensen met psychische beperkingen op grond van hun ervaringen opbouwen.

Zo’n vijftig HEE-ers werken in Nederland en daarbui­ten aan de verbetering van de psychiatrische zorg. Het HEE-team bracht onlangs de documentaire ‘Gekkenwerk’ uit over de inzet van ervarings­deskundigen in hulpverlening. Trefpunt Zelfhulp en het VPP vinden deze film een bijzonder waardevol instrument om de Vlaamse GGZ kennis te laten maken met de HEE-visie. Buitenstaanders leren door ‘Gekkenwerk’ hoezeer psychiatrische patiënten (mede)mensen zijn.

Op 14 september waren een 60-tal geïnteresseerden aanwezig, waarvan de helft leden van patiëntenverenigingen en de andere helft zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg. Eerst werd de film vertoond, gevolgd door een gedachtewisseling tussen patiënten en hulpverleners over de HEE-thema’s. Drie groepen dachten na over de kansen en sterktes van de HEE-benadering en over de hindernissen en zwaktes ervan. Elke groep formuleerde ook oplossingen voor de knelpunten en bepaalde enkele prioritaire actiepunten om ervaringsdeskundigheid te implementeren in de Belgische GGZ. De dag werd afgesloten met een groepsbespreking van de gedachtewisseling en een gezellige receptie. Geïnteresseerden kunnen een uitgebreid verslag van de gedachtewisseling terugvinden op de website http://vlaamspatientenplatform.be/uploads/documents/
2012_Synthese_HEE_dag_VPP__TZ.pdf
.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.