Uit: Samenspraak 67 | Inhoudstafel >

Edito

Respijthuizen, een rustpauze voor gezinnen met chronisch zieke kinderen

 

Ouders van chronisch zieke kinderen zorgen met heel veel energie en toewijding voor hun kind, vaak reeds verschillende jaren aan een stuk. Ze kunnen hierbij bijgestaan worden door hulp aan huis, verpleegkundigen en familieleden maar het blijft moeilijk voor de ouders om de zorg los te laten. Zij kennen hun kind het best en willen dan ook enkel het beste voor hun kind. Dit betekent dat ze vaak dag en nacht met de zorg bezig zijn. Het kan dan ook gebeuren dat de ouders hun grenzen overschrijden en nood hebben aan een rustpauze. Een rustpauze kan voor het gezin belangrijk zijn om een crisis, en bijgevolg vaak een hospitalisatie, te vermijden. Samen met het gezin of alleen op vakantie gaan is echter geen evidentie. Het is vaak moeilijk en duur om de zorg georganiseerd te krijgen en aangepaste infrastructuur is niet altijd aanwezig. Wanneer een gezin nood heeft aan een rustpauze, bieden respijthuizen een oplossing.

Wat biedt een respijthuis?

De filosofie van respijthuizen is dat het kind en eventueel de ouders er kunnen verblijven in een aangepaste infrastructuur en met geïndividualiseerde zorgondersteuning. Respijthuizen bieden ouders van chronisch zieke kinderen en adolescenten een rustmoment, waarbij de continuïteit van de verzorging en de kwaliteit van de opvang gewaarborgd is. In een respijthuis vinden kinderen en hun ouders verschillende elementen terug om hen een aangenaam verblijf te bieden, zoals bijvoorbeeld een snoezelruimte, een jacuzzi, aroma- en lichttherapie,... De ontspanningsmogelijkheden zijn aangepast aan de leeftijd en gezondheidstoestand van het kind. Het personeel kent er ook de specifieke noden van de kinderen. Een multidisciplinair team van verpleegkundigen, artsen, klinisch psychologen en animatoren staat dag en nacht ter beschikking en verstrekt de zorg zoals het kind en de ouders het gewend zijn. Het RIZIV betaalt het verblijf in het respijthuis terug zodat de ouders per dag enkel het remgeld van ongeveer 6 euro moeten betalen.

In België zijn er drie erkende respijthuizen, namelijk Limmerik in Zandhoven (Pulderbos), Villa Indigo in Evere en Villa Rozerood in De Panne. Er is een aanvraag lopende voor twee respijthuizen in Wallonië (in Bergen en Namen), maar deze zijn momenteel nog niet afgewerkt.

Meer informatie over de respijthuizen kan je terugvinden op:

Voorwaarden

Een verblijf in een respijthuis is niet zomaar altijd mogelijk. Het gezin en het chronisch zieke kind moeten aan enkele voorwaarden voldoen om er te kunnen verblijven en om het verblijf terugbetaald te krijgen door het RIZIV: Een verblijf in een respijthuis is enkel mogelijk voor korte verblijven voor kinderen tot 18 jaar die ernstig ziek zijn of een handicap hebben. De kinderen moeten bovendien behoren tot een van vijf medische categorieën (hoofdzakelijk neurologische aandoeningen – voor meer info kan je contact opnemen met de respijthuizen zelf of met het RIZIV). Het kind moet van thuis komen en verzorgd worden door de ouders. Een kind kan maximum 32 dagen per jaar verblijven in een respijthuis.

Meer informatie? Neem contact op met Els Meerbergen (els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.