Uit: Samenspraak 101 | Inhoudstafel >

Edito

Recht op vergeten moet schuldsaldoverzekering betaalbaarder maken voor mensen met chronische aandoening

Voor personen met een chronische ziekte is een schuldsaldoverzekering afsluiten niet evident. Zij moeten vaak een bijpremie betalen of worden geweigerd als ze deze verzekering afsluiten. Hierdoor is het voor hen soms moeilijk om een huis te kopen of te verbouwen. Het recht op vergeten is ingevoerd om ervoor te zorgen dat meer mensen een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten.

Deze nieuwe wetgeving houdt in dat verzekeringen kandidaat-verzekerden niet meer mogen weigeren of dat ze geen bijpremie mogen aanrekenen als kandidaat-verzekerden een schuldsaldoverzekering afsluiten. De kandidaat-verzekerden moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Het recht op vergeten geldt als iemand een schuldsaldoverzekering neemt wanneer die een hypothecair krediet afsluit om de enige en eigen woning te verbouwen of te kopen. Ook wie een professioneel krediet afsluit kan hierop een beroep doen. Het recht op vergeten geldt voor alle nieuwe contracten die worden afgesloten vanaf 1 februari 2020.

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Wanneer je een lening aangaat voor een woning heb je meestal een schuldsaldoverzekering nodig. Die zorgt ervoor dat je hypothecaire lening bij de bank of de kredietinstelling wordt afgelost als je voortijdig overlijdt. Je partner of nabestaanden moeten dan geen afbetalingen meer doen. De meeste banken stellen een schuldsaldoverzekering als voorwaarde voor een woonkrediet. Verzekeringen houden rekening met je gezondheidstoestand om de premie te bepalen. Als je een chronische ziekte of handicap hebt, moet je vaak een bijpremie betalen of word je zelfs geweigerd. Het recht op vergeten is ingevoerd om ervoor te zorgen dat meer mensen een betaalbare schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten.

Wie heeft recht op het recht op vergeten?

Deze wet richt zich in de eerste plaats op mensen met kankeraandoeningen. Wanneer iemand meer dan 10 jaar geleden een succesvolle behandeling onderging, mag die hiervan geen nadeel meer ondervinden wanneer de premie van de schuldsaldoverzekering wordt bepaald. De kandidaat-verzekerde moet dit wel nog spontaan meedelen bij zijn aanvraag. Daarnaast werden er 2 referentieroosters via een Koninklijk Besluit toegevoegd. In het eerste referentierooster staan kankeraandoeningen waarvoor een kortere termijn geldt om in aanmerking te komen voor het recht op vergeten. Dit gaat voorlopig over een lijst van 9 kankeraandoeningen waarvan de termijn loopt van 1 tot 8 jaar. Deze lijst werd op 14 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 1 april 2020.

referentierooster betreffende een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de termijn verkort wordt

In het tweede referentierooster staan chronische ziekten zoals mucoviscidose, HIV, virale hepatitis c … waarvoor geen bijpremie aangerekend mag worden of waarvan de maximale bijpremie werd begrensd. Ook in dit geval moeten kandidaat-verzekerden aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo is er een wachttijd vanaf het moment dat de diagnose wordt gesteld of vanaf het einde van een behandeling. Deze lijst werd op 14 juni 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 1 april 2020.

referentierooster chronische ziekten

Foto: Freepik

Wanneer ontvang je tussenkomst van de compensatiekas?

Belangrijk om te weten is dat het solidariteitsmechanisme voor schuldsaldoverzekeringen ook geldt wanneer je een beroep doet op het recht op vergeten. Dit wil zeggen dat de eigen bijdrage van de bijpremie niet hoger mag zijn dan 125% van de basispremie. Wanneer het voorstel van bijpremie die 125% overschrijdt, kom je in aanmerking voor een tussenkomst door de compensatiekas. Als een verzekeraar bijvoorbeeld een bijpremie aanrekent van 300% op basis van je gezondheidstoestand, betaal je zelf 125% en de compensatiekas de overige 175%.

KCE evalueert referentieroosters

De wetgeving bepaalt dat het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) de referentieroosters tweejaarlijks evalueert. Op basis van de medische vooruitgang en beschikbare wetenschappelijke gegevens kan het KCE aanpassingen voorstellen aan het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Dat beoordeelt de voorstellen en geeft een advies aan de bevoegde minister.

Tip: raadpleeg je arts

Weet je niet of je in aanmerking komt voor het recht op vergeten? Vraag dan advies aan je behandelend arts. Hij kan waarschijnlijk een goede inschatting maken of jij hiervoor in aanmerking komt. Is er onenigheid tussen je behandelend arts en de verzekeraar? Dan kan je advies vragen bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering.

Wat vindt het Vlaams Patiëntenplatform hiervan?

Het Vlaams Patiëntenplatform vindt dit een belangrijke eerste stap, maar wil dat het recht op vergeten verder uitgebreid wordt naar andere aandoeningen en naar andere verzekeringstakken, zoals de verzekering gewaarborgd inkomen. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een begrensde bijpremie, zoals voor mensen met mucoviscidose en HIV, zijn bovendien nogal strikt. We gaan ervan uit dat zowel de voorwaarden als de doelgroep uitgebreid worden in een volgende legislatuur.

Zoek je nog tips over verzekeringen?

Waar moet je op letten als je een chronische aandoening hebt en een verzekering afsluit? Op www.vlaamspatienenplatform.be vind je onder het thema verzekeringen nog heel wat tips. Of bekijk eens onze brochure verzekeringen op onze website.

 

 

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.