Uit: Samenspraak 93 | Inhoudstafel >

Edito

Raad van bestuur herverkozen op algemene vergadering Vlaams Patiëntenplatform

Op de algemene vergadering van het Vlaams Patiëntenplatform op 24 maart verkozen de aanwezige patiëntenverenigingen een vernieuwde raad van bestuur. Professor Lieven Annemans was de centrale spreker.

Bij de start van de algemene vergadering keken we terug naar de verwezenlijkingen van het voorbije jaar en stelden we de nieuwe leden voor. Daarna gaven we toelichting bij de jaarrekening en de staat van het vermogen van het VPP. Vervolgens stelden we de begroting voor 2018 voor.

Dit jaar moest er ook een nieuwe raad van bestuur verkozen worden. Van de elf bestuurders die al zetelden in de raad van bestuur, stelden er 10 zich opnieuw kandidaat. Er was één nieuwe kandidaat-bestuurder. Alle kandidaat-bestuurders werden met een meerderheid van de stemmen verkozen.

Gemma neemt afscheid als voorzitterGemma

Bij de opstart van het VPP werd Gemma Reynders-Broos als voorzitter verkozen. Zowel in het prille begin als bij de verdere uitbouw van het VPP stond ze altijd klaar voor het VPP om alle bestuurders, vrijwilligers en personeelsleden bij te staan. Gemma heeft niet alleen een hart voor het VPP, ze is het hart van het VPP.

Bij de herverkiezing van de bestuursleden gaf Gemma aan dat ze de voorzittersrol wil doorgeven. Maar haar hart en haar betrokkenheid voor het VPP blijven doorlopen als bestuurder van het VPP. De raad van bestuur besliste na de algemene vergadering dat Gemma voorzitter blijft tot de nieuwe rol van de raad van bestuur uitgewerkt is. Het VPP werkt in 2018 aan een visietraject om ook in de toekomst te garanderen dat de patiënt een sterke stem zal hebben in het beleid.  

Bedankt MoniqueMonique

Monique Claeys-De Lange werd in 2004 verkozen als bestuurder van het VPP vanuit de MS-Liga. Later werd ze verkozen als expert binnen de raad van bestuur. Monique was een gedreven bestuurder en zette zich 300 procent in voor het VPP. Altijd voorbereid en met een uitgesproken mening hielp ze moeilijke discussies scherp te stellen in het belang van het VPP en van alle patiënten. Nu neemt ze afscheid als bestuurslid. Bedankt voor je inzet Monique!

Welkom Jean-Pierre

Jean-Pierre Blondeel werd verkozen als nieuwe bestuurder. “Als voorzitter van de lotgenotengroep Hodgkin en non-Hodgkin vzw (Lymfeklierkanker) ben ik steeds in de weer voor lotgenoten. Naast activiteiten organiseren binnen onze vereniging, besteed ik ook veel aandacht aan belangenbehartiging. De voorbije jaren werd de patiënt meer en meer betrokken binnen de structuren van gezondheidszorg en het zou jammer zijn om die uitgestoken hand niet aan te nemen. Als patiëntenvereniging dragen we ons steentje bij aan de hervorming van de eerstelijnszorg, aan het thema patiëntvriendelijke ziekenhuizen, toepassing patiëntenrechten, de terugbetaling, enz. 

Allemaal projecten waarin het VPP ook het voortouw neemt. Omdat ik me al 15 jaar engageer om te zetelen in diverse werkgroepen zoals het Observatorium voor de chronische ziekten, Plazzo enz…,  was de stap om mij kandidaat te stellen als bestuurder niet zo groot. Ik hoop met mijn kennis en jarenlange ervaring als lotgenoot binnen een patiëntenvereniging een waardevolle bijdrage te leveren aan de raad van bestuur van het VPP”, aldus Jean-Pierre.

Wil jij graag het volledige verslag van de algemene vergadering lezen? Je kan dit opvragen via info@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26.

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.