Uit: Samenspraak 95 | Inhoudstafel >

Edito

Patiënten hopen op betere samenwerking tussen zorgverleners in eerste lijn

In de juni-editie van onze nieuwsbrief publiceerden we een interview met Minister Jo Vandeurzen over de hervorming van de eerstelijnszorg en een verslag van ons eerste uitwisselingsmoment rond participatie in de eerstelijnszones. Op 11 september 2018 organiseerden we in Berchem een tweede uitwisselingsmoment. We geven jullie graag een overzicht van de belangrijkste conclusies van deze activiteit.

Op het uitwisselingsmoment verwelkomden we veel nieuwe gezichten en merkten we dat veel patiënten nog niet zo goed op de hoogte zijn van wat de hervorming van de eerstelijnszorg inhoudt. Daarom begonnen we het uitwisselingsmoment met wat algemene informatie[1] over de hervorming. In de eerste lijn werken o.a. huisartsen, tandartsen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, maar ook diensten voor gezinszorg. De eerstelijnshervorming moet ervoor zorgen dat zorgverleners beter overleggen met elkaar en met de patiënt. Bovendien moet de zorg voor de patiënt beter georganiseerd en gecoördineerd worden zodat de kwaliteit van de zorg stijgt.

Foto: Freepik.com

Foto: Freepik.com

Na die inleiding was er ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen. We vroegen wat de patiëntenvertegenwoordigers vinden van de hervorming van de eerstelijnszorg. Hoe zal de dagdagelijkse zorg hier beter van worden of welke valkuilen voorzien patiëntenvertegenwoordigers? Over het algemeen waren patiëntenvertegenwoordigers positief over de hervorming. Wat ze voornamelijk belangrijk vinden is dat de zorgverleners binnen de eerste lijn beter zullen samenwerken. Nu neemt de patiënt of de mantelzorger vaak een coördinerende rol op en patiëntenvertegenwoordigers hopen dat de zorg in de toekomst zal gecoördineerd worden door zorgverleners. Patiënten stellen zich wel vragen over hoe realistisch deze samenwerking en coördinatie is.

Daarnaast bleek dat patiënten nood hebben aan een centraal aanspreekpunt over hun zorg. Patiënten uitten ook enkele bezorgdheden: zal de patiënt zijn of haar keuzevrijheid behouden? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de verschillende eerstelijnszones niet te hard verschillen op het vlak van organisatie?

In het tweede deel van de avond hadden we aandacht voor de patiëntenparticipatie in de verschillende eerstelijnszones. Al snel bleek dat slechts weinig aanwezige patiëntenvertegenwoordigers al participeerden. Hoewel patiënten het absoluut noodzakelijk vinden dat de stem van de patiënt gehoord wordt, zijn er toch enkele bezorgdheden, bv. zullen de grotere verenigingen een luidere stem krijgen dan de kleinere verenigingen omdat die laatste niet in alle eerstelijnszones kunnen deelnemen? Moet de vertegenwoordiger zelf een chronische patiënt zijn? Wat is de stem van de patiënt waard? Hoeveel tijd vraagt het om te participeren? Op deze en andere vragen probeerde het VPP een antwoord te geven. Patiëntenvertegenwoordigers staan open om te participeren maar vragen naar ondersteuning om die participatie op een goede manier te laten verlopen.

Participatie in één van de eerstelijnszones in Limburg

Zou jij als patiëntenvertegenwoordiger uit Limburg je stem willen laten horen in één van de acht eerstelijnszones in Limburg? Goed nieuws! In Limburg ondersteunen we patiëntenverenigingen en patiënten in de eerste lijn. Heb je interesse? Contacteer Charlotte Cleuren via charlotte.cleuren@zopp-limburg.be of bel 011 94 62 22.

Participatie in één van de eerstelijnszones in Vlaanderen

Woon je in een eerstelijnszone buiten Limburg en ben je ook geïnteresseerd om te participeren binnen jouw eerstelijnszone? Momenteel beschikt het VPP niet over de middelen om patiëntenverenigingen in andere provincies te ondersteunen in de eerste lijn. Maar op www.eerstelijnszone.be vind je de contactgegevens van de verantwoordelijke(n) van jouw zone. Voor specifieke informatie over participatie binnen jouw zone kan je met hen contact opnemen. Voor meer algemene informatie of bij vragen kan je onze beleidsmedewerker eerstelijnszorg Annet Wauters contacteren via annet.wauters@vlaamspatientenplatform.be of via 016 23 05 26.


[1] Wil je zelf ook meer lezen over de hervorming? Op de website van Zorg & Gezondheid vind je alle actuele informatie. Heb je specifieke vragen of wil je graag de presentatie of het verslag van het uitwisselingsmoment eens doornemen? Geef dan een seintje aan Annet Wauters via  annet.wauters@vlaamspatientenplatform.be of via 016 23 05 26.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.