Uit: Samenspraak 101 | Inhoudstafel >

Edito

Patiënten en zorgverleners delen hun ervaringen met doelzoeker

Hoe gaan patiënten met Doelzoeker aan de slag? Vinden ze het een nuttig instrument? En hoe gaan zorgverleners om met Doelzoeker? In 2019 verzamelden we feedback van personen die Doelzoeker uitprobeerden. Deze resultaten presenteerden we op ons symposium op 29 november 2019. Graag stellen we kort de resultaten voor!

De evaluatie is gebaseerd op 47 ingevulde vragenlijsten van patiënten, 30 ingevulde vragenlijsten van zorgverleners, vier focusgroepen bij patiëntenverenigingen en mails van patiënten en zorgverleners die aan de slag gingen met Doelzoeker.

Getuigenis patiënt: “Doelzoeker vat voor mij heel veel op een vatbare en duidelijke manier samen.”

Leven met een chronische aandoening tast bij heel veel mensen de levenskwaliteit aan. Slechts 4% rapporteerde hier geen invloed van te ondervinden. Anderen stelden een lichte (6%), een matige (26%), een ernstige (45%) of een zeer ernstige (19%) invloed vast. Met Doelzoeker nadenken over je levenskwaliteit en bekijken hoe je je eigen doelen kan nastreven is dan ook heel helpend om de ervaren levenskwaliteit te maximaliseren.

Doelzoeker: een persoonlijk instrument

Het belangrijkste aspect van Doelzoeker is dat het een heel persoonlijk iets is. Iedereen gaat er op zijn eigen manier mee aan de slag. Dit kan gaan over:

 • Gebruik je graag de foto’s of toch liever de pictogrammen of woorden? Of misschien schrijf je graag zelf dingen op?
 • Start je met de vragen in het verleden, het heden of de toekomst?
 • Vul je alles in één enkele keer in of spreid je dit liever over verschillende momenten?
 • Vul je Doelzoeker alleen in of vraag je aan een familielid, vriend of zorgverlener om te helpen?
 • Gebruik je Doelzoeker als een persoonlijk kompas? Of deel je het met één enkele zorgverlener of bespreek je het met iedereen uit het zorgteam?

Ook bij de zorgverleners zagen we verschillen in gebruik:

 • Sommige zorgverleners hebben slechts enkele minuten nodig om Doelzoeker uit te leggen, andere besteden hier meer tijd aan.
 • Sommige zorgverleners laten patiënten Doelzoeker in zijn geheel invullen, andere splitsen het op in delen.
 • Soms vullen zorgverleners en patiënten het samen in, soms geven zorgverleners het mee naar huis met patiënten.
 • Soms bespreken zorgverleners Doelzoeker individueel, soms in groep.

De vrijheid en de openheid van het instrument laten dit ook toe.

Getuigenis zorgverlener: “Het bespreken van de gevonden doelen geeft een andere dimensie aan een consult”

Hoe gebruiksvriendelijk is Doelzoeker?

De algemene gebruiksvriendelijkheid van Doelzoeker kreeg hoge scores (zie figuur 1). Meer dan de helft van de patiënten is uitgesproken positief en slechts 14,28% is uitgesproken negatief. Zorgverleners scoren de gebruiksvriendelijkheid nog hoger. In totaal is 76,7% van de zorgverleners uitgesproken positief en slechts 3,3% uitgesproken negatief.

Figuur 1: Algemene gebruiksvriendelijkheid van Doelzoeker

De feedback die we ontvingen over de stickers, de uitleg op Doelzoeker en de lay-out is ook overwegend positief. De suggesties die we hierover binnen kregen, gebruiken we om Doelzoeker verder te optimaliseren.

Hulpmiddel in verwerkingsproces

We vroegen aan de patiënten ook hoe ze het vonden om Doelzoeker in te vullen (figuur 2). Het bleek toch wel confronterend te zijn. Als je Doelzoeker invult, sta je stil bij de dingen die nu moeilijker verlopen. Terwijl die problemen er vroeger niet waren. Maar toch zien patiënten dit als een belangrijke stap om dit te leren accepteren en verwerken. Ook al is dit moeilijk, dit is nodig om verder te kunnen. Ondanks het confronterende aspect vonden patiënten het nuttig en aangenaam om Doelzoeker in te vullen. 31,9% gaf ook aan het ingewikkeld te vinden. Dit kwam dan onder andere omdat ze niet goed wisten hoe ze moesten beginnen aan Doelzoeker of hoe ze de stickers moesten gebruiken.

Figuur 2: Gebruikerservaringen bij het invullen van Doelzoeker (n=47)

Getuigenis patiënt: “Ik kwam mezelf tegen. Het verleden deed me wel beelden oproepen. Het is een moeilijke beslissing geweest om de toekomst in te vullen.”

We legden de patiënten en de zorgverleners ook een aantal stellingen voor (figuur 3 en figuur 4). Hieruit blijkt dat de meerderheid het een meerwaarde vindt om Doelzoeker in te vullen en dat het helpt om inzicht te krijgen in wat voor jou als persoon belangrijk is. Bijna de helft was ook uitgesproken positief over het feit dat Doelzoeker helpt om keuzes te maken over wat je wel of niet wil in je zorg.

 Figuur 3: Percentage van patiënten die het eens zijn met de stellingen (n=47)

Uit de stellingen die we voorlegden aan zorgverleners blijkt dat ze zeer positief reageren op Doelzoeker. Het instrument lijkt een dynamiek te creëren die de patiënt aanzet om een actievere rol op te nemen.

Figuur 4: Percentage van zorgverleners die het eens zijn met de stellingen (n=30)

Doelzoeker creëert actievere rol voor patiënt

Uit de evaluatie blijkt dat Doelzoeker een zeer zinvol instrument is. Het helpt om na te denken over je eigen doelen en verschaft hierover inzicht. Daarnaast nodigt het instrument uit tot communicatie met zorgverleners en naasten. Hierdoor kan je als patiënt een actievere rol opnemen en richting geven aan je zorg.

Onze goede voornemens voor dit nieuwe jaar zijn dan ook:

 • Doelzoeker nog meer bekend maken bij patiënten en zorgverleners.
 • Verfijningen doorvoeren aan het instrument en Doelzoeker opnieuw laten drukken.
 • Starten met de digitalisering van het instrument.

Meer lezen?

Wil je graag het hele rapport lezen? Dat vind je terug op onze website onder het thema ‘Doelzoeker’.

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.