Uit: Samenspraak 0104 | Inhoudstafel >

Agenda

Overzicht VPP-activiteiten najaar 2020

Najaar 2020

Oktober

Reeks coronawebinars: Infoavond ‘Waardig levenseinde tijdens corona en erna’

 • Wanneer? Donderdag 8 oktober van 19u tot 20u.
 • Waar? Via Zoom.
 • Voor wie? Ledenverenigingen.
 • Uitnodiging volgt later.

Inspiratiesessie verbeteracties Vlaamse Patiënten Peiling GGZ, thema kostprijsinformatie

 • Wanneer? Vrijdag 30 oktober van 10u tot 12u.
 • Waar? Via Zoom.
 • Voor wie? Zorgprofessionals.
 • Uitnodiging volgt later.

November

Denkdag Vlaamse Patiënten Peiling eerste lijn

 • Wanneer? Dinsdag 17 november van 19u tot 20u.
 • Waar? Via Zoom.
 • Voor wie? Ledenverenigingen.
 • Uitnodiging volgt later.

Denkdag Vlaamse Patiënten Peiling eerste lijn

 • Wanneer? Donderdag 19 november van 16u tot 17u30.
 • Waar? Via Zoom.
 • Voor wie? Zorgprofessionals.
 • Uitnodiging volgt later.

December

Reeks coronawebinars: Infoavond ‘Redelijke aanpassingen op het werk’ door Unia

 • Wanneer? Op een avond in december.
 • Waar? Via Zoom.
 • Voor wie? Ledenverenigingen.
 • Uitnodiging volgt later.
In het najaar zullen alle activiteiten van het Vlaams Patiëntenplatform plaatsvinden via het online platform Zoom. Uitnodigingen en mogelijkheid om in te schrijven volgen later. Wie is ingeschreven, ontvangt nadien een link om te kunnen deelnemen aan de activiteit.

De activiteiten van het Vlaams Patiëntenplatform zijn enkel toegankelijk voor zijn leden, tenzij anders vermeld. Ben je lid van een van de patiëntenverenigingen die aangesloten zijn bij het Vlaams Patiëntenplatform? Dan kan je deelnemen aan onze activiteiten. De uitnodigingen met meer informatie over het programma van de activiteit en de mogelijkheid om in te schrijven, volgen later via mail en vind je op onze website.

Wil je als patiëntenvereniging graag lid worden? Doe vrijblijvend een aanvraag via info@vlaamspatiëntenplatform.be.


OPGanG

OPGanG (Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid) is een deelwerking van het VPP voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is een gezamenlijk initiatief van verschillende patiëntenverenigingen en initiatieven van ervaringsdeskundigen die werken rond geestelijke gezondheid. Zij werken samen om het beleid op alle niveaus te informeren en te beïnvloeden.

Ook in het najaar van 2020 zullen de verenigingen die lid zijn van OPGanG weer elke maand samenkomen. Voorlopig zal er digitaal vergaderd worden. Wil je meer weten over OPGanG of er mee deel van uit maken? Surf naar www.opgang.be of contacteer Patrick Colemont via contact@opgang.be.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.