Uit: Samenspraak 93 | Inhoudstafel >

Edito

Overzicht activiteiten najaar 2018

Infomoment eerste lijn – 11 september 2018

Heb je ook al gehoord van de hervorming van de eerstelijnszorg maar weet je niet goed waar het over gaat? Wil je weten hoe de zorgverleners in de toekomst multidisciplinair willen samenwerken? Wil je als vereniging ook je steentje bijdragen en je stem laten horen in de nieuwe eerstelijnszones? Of neem je als patiëntenvertegenwoordiger al deel aan een eerstelijnszone maar heb je nood aan ondersteuning of ervaringen van andere patiëntenvertegenwoordigers?

Kom zeker naar ons informatie- en uitwisselingsmoment op 11 september. Een uitnodiging met de locatie volgt later.  

Denkdag kinesitherapie – 15 septemberFoto: Shutterstock 2018

Personen met een chronische ziekte liggen vaak uren op de behandeltafel bij de kinesitherapeut. Deze behandelingen zijn onder andere nodig om je spieren te versterken, om een betere bloedsomloop te verkrijgen maar vooral om een kwaliteitsvoller leven te hebben! De vele uren die je doorbrengt met je kinesitherapeut maken dat hij vaak een vertrouwenspersoon is van patiënten.

We hebben dan misschien wel een goede relatie met onze kinesitherapeut, de financiering van de behandelingen verloopt minder vlot. Denk maar aan de beperkte terugbetaling voor sommige aandoeningen, de strenge toekenningsvoorwaarden, de administratieve last bij verlenging van een attest enzoverder.

Om deze knelpunten in kaart te brengen organiseert het VPP op zaterdag 15 september een denkdag. Welke knelpunten ervaar jij binnen de kinesitherapie? Verloopt de terugbetaling goed? Moeten de criteria van de toekenning veranderen? Hoe kunnen kinesitherapeuten zich in de toekomstige eerste lijn organiseren? Deze en nog heel wat andere vragen komen aan bod op onze denkdag. Iedereen heeft de kans om zijn ervaringen te delen. Het VPP gaat hier vervolgens mee aan de slag!

Noteer deze datum alvast in je agenda! De denkdag gaat door van 11u tot 14u in de lokalen van het VPP in Heverlee. Een uitnodiging volgt later! 

VPP on tour – begin oktober 2018

In oktober trekt het VPP opnieuw naar de vijf Vlaamse provincies. We zullen in groepjes ervaringen uitwisselen en zo peilen naar wat jullie vereniging bezighoudt. We bekijken ook welke ondersteuning het VPP daarin kan bieden. Meer uitleg over het programma volgt nog, maar noteer alvast de data in je agenda:

  • 3 oktober: Hof Van Watervliet, Oude Burg 27, Brugge
  • 4 oktober: Oud Gemeentehuis, Heerweg-Noord 2, Zwijnaarde
  • 5 oktober: Syntra Antwerpen, Borsbeeksebrug 32, Berchem
  • 11 oktober: ZOPP Limburg, A. Corda Campus Kempische Steenweg 311 bus 2.01 gebouw 1, Hasselt
  • 13 oktober: VPP, Groenveldstraat 15, Heverlee

Netwerkdag OPGanG – 25 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober 2018 vindt de jaarlijkse OPGanG-netwerkdag plaats. Tijdens deze dag nodigen we de kern- en netwerkleden van OPGanG uit om elkaar beter te leren kennen.

Dit jaar leggen we de focus op de werking van de initiatieven van ervaringsdeskundigen. We bekijken wat er goed loopt en welke knelpunten zij ervaren. De netwerkdag vindt plaats in de gebouwen van het Vlaams patiëntenplatform van 14-18u. De uitnodiging versturen we tijdens de zomermaanden.

Uitdagend ondernemerschap: Gespreksavond aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte – 13 november 2018

  • Locatie: Jeugdherberg De Blauwput te Leuven
  • Wanneer? Dinsdag 13 november van 19 tot 21u
  • De officiële uitnodiging volgt later.

Klankbordgroep eerste lijn Gent – 3 september en 12 november 2018

Deze activiteiten zijn enkel toegankelijk voor onze ledenverenigingen uit Oost-Vlaanderen. Een uitnodiging volgt later.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.