Uit: Samenspraak 76 | Inhoudstafel >

Edito

Op naar 20 jaar VPP!

Beste ledenverenigingen, beste patiënten,

In 2014 mocht het Vlaams Patiëntenplatform vzw vijftien kaarsjes uitblazen. We konden dit samen met onze verenigingen vieren tijdens een feestelijke dag in september. Bovendien reisden de personeelsleden van het VPP het land rond voor onze tweede algemene ledenbevraging. We legden op weg naar jullie 6705,32 km af, dat komt ongeveer overeen met de afstand van Brussel tot Abu Dhabi. We gingen samen met onze verenigingen een gesprek aan over de noden en knelpunten die ze dagelijks ervaren. Daarna gingen we alvast aan de slag om met al deze noden en knelpunten een nieuw actieplan voor de komende vijf jaar samen te stellen. Tijdens de algemene vergadering in maart zullen we ons actieplan voorstellen en toelichten.

2014 was voor ons een belangrijk jaar en de moeder der verkiezingen op 25 mei maakte het geheel nog wat spannender. Maar niet getreurd, ook in 2015 staat er heel wat op het programma, zoals een mooie actie voor de dag van de patiëntenrechten in april, een toegankelijkere schuldsaldoverzekering voor mensen met een chronische ziekte en een verdere focus op onze andere inhoudelijke thema’s. Bovendien lanceren we samen met Trefpunt Zelfhulp vzw binnenkort een virtueel ontmoetingsplatform voor actieve (bestuurs)leden van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Vlaanderen. Wil je deze website graag nu al uitproberen? Stuur dan een e-mail met je gegevens naar info@vlaamspatientenplatform.be.

Op weg naar 20 jaar VPP willen we vooral werk maken van ondersteuning van de verenigingen in de dagdagelijkse werking. Samen met Trefpunt Zelfhulp (ondersteuning) en VPP (belangenbehartiging) willen we daar alvast voor gaan! Sterke patiëntenverenigingen zorgen immers ook voor een krachtige stem in het beleid. We wensen jullie graag een gezond en gelukkig 2015 en kijken ernaar uit om alle ledenverenigingen terug te zien op de algemene vergadering van zaterdag 14 maart!

 

Gemma Reynders-Broos (voorzitter) & Ilse Weeghmans (directeur)

Gemma Reynders-Broos en Ilse Weeghmans

Foto: Voorzitter Gemma Reynders-Broos en directeur Ilse Weeghmans 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.