Uit: Samenspraak 74 | Inhoudstafel >

Actie!

Onze vrijwilligers in de bloemetjes zetten!

Al 15 jaar lang werken tientallen vrijwilligers uit de patiëntenverenigingen mee aan de groei van onze organisatie. Zij nemen deel aan onze studiegroepen, denkdagen, infomomenten en andere activiteiten en brengen een expertise mee die van onschatbare waarde is. Dankzij deze ervaringen kan onze staf dossiers uitwerken en aankloppen bij het beleid om verandering te vragen voor alle patiënten. Dankzij deze verhalen hebben wij een verhaal voor het beleid!

Op de volgende pagina’s laten we vrijwilligers aan het woord die recent of al verschillende jaren actief zijn binnen het VPP. Met deze getuigenissen willen we het werk en de inbreng van de vrijwilligers tastbaar maken en hopen we ook andere patiënten te overtuigen om deel te nemen aan onze activiteiten.

Via deze weg willen we alle vrijwilligers in de bloemetjes zetten en danken we hen voor hun kostbare inbreng tijdens de afgelopen 15 jaar. Samen hopen we  nog vele jaren te ijveren voor een patiëntvriendelijke gezondheidszorg en beleid.

DANK JULLIE WEL!

Getuigenissen van onze vrijwilligers

Rina Mortelmans

Vereniging: UilenSpiegel, Vereniging voor mensen met chronische pijn, Limburgs Platform voor Zelfhulp en Ontmoetingsgroepen

Actief binnen het VPP: 5 jaar

Quote: Samenspraak tussen de verenigingen, ervaringen delen, samenhorigheid en solidariteit zijn in de toekomst van groot belang!

Verhaal:

Wij, mensen met een chronische aandoening, zowel fysiek als psychisch, hebben gemeenschappelijke noden en wij wensen een toegankelijke, betaalbare kwaliteitszorg. Dat is heel belangrijk voor ons welzijn, onze levenskwaliteit en onze omgeving. Dit is ook de reden waarom ik mij inzet voor dit vrijwilligerswerk.

Tijdens de activiteiten van het VPP kan ik, samen met al de andere patiëntenvertegenwoordigers, de stem van de pijnpatiënten en (ex-)patiënten in de GGZ laten horen. Tijdens mijn deelname aan o.a. de klankbordgroepen, studiegroepen, denkdagen en infomomenten haal ik de noden en knelpunten van onze patiënten aan.

Het VPP helpt ons mee naar oplossingen zoeken, doet bevragingen bij de verenigingen en analyseert dit. Die analyse koppelt ze dan terug naar de leden en naar de bevoegde instanties. Op die manier is het VPP een dankbare ondersteuning voor onze verenigingen.

Samenwerking, samenspraak tussen al de verenigingen, ervaringen delen, samenhorigheid en solidariteit zijn in de toekomst van groot belang zodat het VPP een nog sterker standpunt kan innemen en thema’s kan aankaarten bij het beleid. Dit allemaal in het belang van de patiënt en zijn gezondheidszorg.

Theo Verbeke

Vereniging: Ruggensteun vzw

Actief binnen het VPP: 14 jaar

Quote: Er zijn ook infomomenten die telkens heel wat bijval kennen. We mogen dan al vele jaren bezig zijn, toch leer je nog altijd bij. En dat is het leuke aan het bijwonen van vergaderingen en infomomenten.

Verhaal:

15 jaar VPP, wat vliegt de tijd toch snel. In het jaar 2000 werd ik voorzitter van Ruggensteun vzw en van toen af trachtte ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het VPP. De gedrevenheid van de medewerkers is een punt waarop ik het VPP bewonder. De inzet en het enthousiasme van deze mensen spreekt mij enorm aan. Dit kan alleen maar de patiënten ten goede komen.

In de loop der jaren zijn er verschillende studiegroepen opgestart, en hiervoor probeer ik ook altijd tijd te maken om aanwezig te kunnen zijn. Mede door de aanwezigheid van diverse patiëntenverenigingen steek je telkens wel wat op en is er ook ruimte voor eigen inbreng. En met al die informatie kan het VPP dan aan de slag om de problemen bij de overheid aan te kaarten.

Het VPP is nu 15 jaar, maar mag in de toekomst zeker niet in slaap vallen. Er is in al die jaren al heel wat verwezenlijkt, maar het werk is nog niet gedaan, verre van. En samen met alle patiëntenverenigingen moeten we verder blijven werken om de vele patiënten niet in de kou te laten staan. En om dit kracht bij te zetten is het echt nodig om in de nabije toekomst het VPP meer bekendheid te geven.

Leuke anekdote:

Ik herinner mij nog de beginjaren van het VPP. De vergaderingen gingen toen door in de Sociale Hogeschool in Heverlee. Het was toen nog kleinschalig, maar we hebben daar toch een leuke tijd gehad. Ik weet nog dat we ’s avonds na een vergadering met de lift naar beneden gingen en toen we beneden waren bleek er geen enkele deur open te gaan, alles was op slot. Wij terug op en neer met die lift, maar buiten geraken, nee hoor. Er waren enkele dames mee die begonnen te panikeren, hebben we toen wat afgelachen. Tot het moment dat we Ilse terug aantroffen boven en die bleek dan een sleutel te hebben. Je ziet, een vergadering hoeft zeker niet altijd saai te zijn.

Bart Duyck

Vereniging: HALO vzw

Actief binnen het VPP: 2 jaar

Quote: Hoe meer verenigingen zich aansluiten en hun specifieke problemen aankaarten, hoe efficiënter het VPP kan functioneren.

Verhaal:

Via mijn patiëntenvereniging HALO kwam ik in contact met het VPP. Intussen ben ik ondervoorzitter van HALO en probeer ik zoveel mogelijk patiënten te helpen met allerlei informatie. Een heel groot deel van deze info krijg ik via studiegroepen waar ik aan meewerk binnen het VPP. Daarom is het VPP zo belangrijk voor de patiëntenverenigingen die zij overkoepelen. Hoe meer verenigingen zich aansluiten en hun specifieke problemen aankaarten, hoe efficiënter het VPP kan functioneren. Er zijn nu 100 verenigingen aangesloten, maar er is toch nog ruimte voor anderen!

Mijn grootste project momenteel is het ICURO-project waar ik als vertegenwoordiger voor de patiënten meewerk aan een patiëntvriendelijk ziekenhuisbeleid. Daarvoor komen we ongeveer om de 3 à 4 maand samen in AZ Delta te Roeselare. De week voordien zitten we samen in een klankbordgroep met andere patiënten en twee mensen van het VPP om onze strategie uit te stippelen. Ik kan wel zeggen dat we langzaam maar zeker bepaalde resultaten boeken.

Leuke anekdote:

Op de dag van de patiëntenrechten stond ik in AZ Delta folders en uitleg te geven in een van de gangen toen ik een vrouw aansprak. Ze vertelde me dat ze dokter was en daarom het foldertje niet nodig had. Mijn antwoord was dat ze morgen patiënt kon worden. Daarop nam ze heel graag de folder alsnog mee en zei dat ik gelijk had. Daarom raad ik iedereen aan om op te komen voor jezelf  en waar je in gelooft !

Rosanne Blomme

Vereniging: IKAROS vzw

Actief binnen het VPP: 15  jaar

Quote:  In al die jaren heb ik het VPP zien groeien tot een volwaardige vertegenwoordiger van de Vlaamse patiëntenverenigingen. Daar kunnen wij als patiëntenvereniging zeker de vruchten van plukken! 

Verhaal:

Onze vereniging – Epilepsiecontactgroep IKAROS vzw – is stichtend lid van het VPP. Als bestuursvrijwilliger van vzw IKAROS stond ik eigenlijk mee aan de wieg van het VPP. Zo heb ik de eerste bijeenkomsten van enkele werkgroepen meegemaakt en destijds actief meegewerkt aan de toenmalige werkgroep rond de definitie van ‘een chronische ziekte of zieke’- nu na al die jaren toch een stuk geconcretiseerd in ‘een statuut voor personen met een chronische aandoening’.

Eén van de doelstellingen van vzw IKAROS is ‘belangenbehartiging van de mensen die met epilepsie geconfronteerd zijn’. Vermits heel wat vragen, zorgen en problemen van onze leden gelinkt zijn aan het feit dat epilepsie een chronische aandoening is, wilden we graag aansluiten bij het VPP. We vonden heel wat raakpunten en gezamenlijke noden bij de andere aangesloten verenigingen en door onze krachten te bundelen konden en kunnen we zeker meer bereiken voor onze doelgroep.

In al die jaren heb ik het VPP zien groeien tot een volwaardige vertegenwoordiger van de Vlaamse patiëntenverenigingen.  De bereikte resultaten onder de vorm van vertegenwoordiging op verschillende beleidsniveaus zijn daar het sprekend bewijs van. Daar kunnen wij als patiëntenvereniging zeker de vruchten van plukken!

Als moeder van een dochter met epilepsie en als vrijwilliger bij vzw IKAROS voel ik mij nog altijd heel betrokken bij de zelfhulp- en zelfzorgbeweging, vandaar dat ik mij nog wil blijven engageren en de activiteiten van de studiegroepen blijf volgen. Informatie, goede communicatie en participatie vind ik – nog meer dan vroeger – heel belangrijke sleutelwoorden in de relatie zorgvrager-zorgverstrekker. De VPP‑infomomenten zijn voor onze vereniging én voor mij dan ook een zeer belangrijke informatiebron!

Ik weet dat het VPP-bestuur én de medewerkers de lat heel hoog leggen … Ik wens dan ook dat hun eigen verwachtingen en deze van de patiëntenverenigingen in de nabije en verre toekomst ingelost worden.

‘Chapeau!’ voor het hele VPP-team en een welgemeende proficiat met het 15-jarig bestaan!

Lia Le Roy

Vereniging: Hersentumoren vzw

Actief binnen het VPP: 4 jaar

Quote: Het is telkens weer een plezier om naar een activiteit van het VPP te komen. De uitwisseling van ideeën tussen de verschillende patiëntenverenigingen is verrijkend.

Verhaal:

Enkele maanden na de oprichting van Werkgroep hersentumoren brachten we een bezoek aan Dr. Yolande Avontroodt, volksvertegenwoordiger voor Open VLD. Ze raadde ons aan om contact op te nemen met het Vlaams Patiëntenplatform omdat we met dezelfde onderwerpen bezig waren.

Onze voorzitter, Frank Boeye, nam contact op met Ilse Weeghmans. We konden nog geen lid worden want onze vereniging was nog te jong. Geregeld werden er de volgende jaren mails en info uitgewisseld. Het was soms moeilijk om met een medewerker van het VPP een afspraak te maken. Zij waren druk bezig met het zorgen voor de mens (letterlijk: geboorte van een kind, figuurlijk: een beter leven voor de patiënt).

In 2010 zijn we dan lid geworden. Het is telkens weer een plezier om naar een activiteit van het VPP te komen. Je krijgt er veel en kwalitatief hoogstaande informatie dank zij de inzet van de medewerkers. De uitwisseling van ideeën tussen de verschillende patiëntenverenigingen is verrijkend. We hebben ook kennis gemaakt met de oprichters van het VPP. Hen wil ik speciaal bedanken voor hun moed en doorzettingsvermogen om dit fantastisch initiatief te verwezenlijken.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.