Uit: Samenspraak 74 | Inhoudstafel >

Interview

Onze 100ste ledenvereniging: NET & MEN Kanker

2014 is niet alleen het jaar waarin we 15 jaar bestaan, maar ook het jaar waarin we vieren dat we 100 ledenverenigingen hebben. Net & Men Kanker is ons honderdste lid! Kristina Kiekens van de vereniging geeft meer uitleg waarom ze zich aansloten bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw.

Waar staat de Net & Men Kanker patiëntenvereniging voor?

Net & Men is een vereniging voor patiënten en naasten met Neuro Endocriene Tumoren (NET) & Multipele Endocriene Neoplasie (MEN). De vzw werd opgericht om steun te bieden aan de patiënten en hun naasten en om de ziektes meer bekendheid te geven, ook bij de medici.

Door de zeldzaamheid van de aandoeningen bestaat er veel onwetendheid over de ziektes, en wordt een juiste diagnose soms veel te laat gesteld. Onze bestuursleden zijn vrijwilligers, zelf patiënt of naaste, die bovendien ook instaan voor de dagelijkse werking.

Waarom zijn jullie lid geworden van het Vlaams Patiëntenplatform vzw?

Als patiëntenvereniging patiënten en hun familie bijstaan, vergt heel wat inspanning voor een kleine vzw, gezien de beperkte financiële middelen en vrijwilligers. Aansluiten bij het VPP ervaren wij dan ook als een meerwaarde voor onze organisatie. Vanuit de expertise en de ervaring die binnen het VPP op verschillende terreinen aanwezig is, kan het VPP een breed scala aan extra diensten en nuttige info verlenen. Eén stem als vertegenwoordiging voor alle patiëntenverenigingen maakt de actieradius breder en slaagkansen groter om daadwerkelijk iets te bereiken.

Hoe was de eerste kennismaking?

Onze eerste kennismaking met jullie werking mochten we opdoen tijdens een persoonlijk gesprek met Lore (communicatieverant-woordelijke bij het VPP). We waardeerden de tijd en interesse die Lore vrijmaakte om te luisteren naar de specifieke noden van NET & MEN-patiënten, en de mogelijkheden te horen die het VPP kan bieden om ook onze leden van dienst te zijn.

Hoe zien jullie de verdere samenwerking met het VPP?

Wij zijn zeer tevreden om jullie honderdste lid te zijn, én kijken dan ook uit naar een verdere positieve en constructieve samenwerking in het belang van alle patiënten.

Bedankt voor dit interview!

Vlnr.: Dirk Van Genechten, Kristina Kiekens, Véronique De Graeve

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.