Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

Ondertussen in het Observatorium... - Stand van zaken

Twaalf patiëntenvertegenwoordigers uit de ledenverenigingen van het Vlaams Patiëntenplatform zetelen in het Observatorium voor de chronische ziekten, een adviesorgaan binnen het RIZIV. Ze kaarten er de noden en knelpunten van chronisch zieken aan. De thema’s die aan bod komen zijn erg uiteenlopend. Daarom willen we jullie met een regelmatige update van de werkzaamheden graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het Observatorium.

Evaluatie - Statuut van persoon met een chronische aandoening

Het Observatorium kreeg de opdracht om een evaluatie te maken van de nieuwe maatregel ‘statuut van persoon met een chronische aandoening’. Er werd een uitgebreide statistische analyse voorzien om onder andere na te gaan hoeveel personen het statuut hebben en hoeveel attesten voor zeldzame ziekten ingediend werden. Op vraag van het VPP kwam er naast al die cijfers ook een bevraging om te peilen naar de tevredenheid van patiënten over het statuut. Er zijn namelijk elementen die niet zomaar in cijfers gevat kunnen worden. Zo bevat de vragenlijst bijvoorbeeld vragen over uitstel van gezondheidszorg en tevredenheid over de impact van het statuut. Respondenten kunnen ook suggesties doen om het statuut te verbeteren.

Het voorbije jaar stond in het teken van de voorbereiding van de evaluatie: een methode uitdenken, de bevraging en begeleidende brieven opstellen, de doelgroep afbakenen en een planning opstellen voor de verwerking van de resultaten. Begin 2016 gaat de bevraging effectief de deur uit. Tegen het einde van het jaar moet dan het eindrapport van de evaluatie van het statuut klaar zijn. 

Plan 'Geïntegreerde zorg'

Een ander belangrijk onderwerp dat momenteel op de agenda staat is het nieuwe plan voor chronisch zieken ‘Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid’. Jarenlang sleutelden alle ministers van Volksgezondheid in ons land (zowel op federaal niveau als op niveau van de deelstaten) aan een nieuwe aanpak van de zorg voor chronisch zieken. Het Observatorium werd al eerder betrokken bij de ontwikkeling van de voorbereidende teksten (Position paper in 2012 en Oriëntatienota in 2013) en ook in de toekomst zal het Observatorium een belangrijke rol blijven spelen bij de uitrol van het plan.

De eerste actielijn van het plan ‘Geïntegreerde zorg’ omvat het opstarten van pilootprojecten om nieuwe vormen van geïntegreerde zorg uit te testen. Het doel van de projecten is om de zorg te verbeteren voor alle betrokken partijen (de patiënt, zijn omgeving, de zorgverleners, de ziekteverzekering…). Om de projecten in goede banen te leiden kwam er een gids die onder andere aangeeft wie er betrokken moet worden, hoe de doelgroep afgebakend moet worden en welke timing de projecten moeten volgen. Omdat het erg belangrijk is dat de gids een realistisch kader schept voor de pilootprojecten, konden de verschillende stakeholders hun advies over de gids geven. Ook het Observatorium sprak zich uit over de gids en wees op een aantal belangrijke knelpunten over bijvoorbeeld de betrokkenheid van patiëntenverenigingen en de afbakening van de doelgroep.

Tot slot vond er in het najaar nog een interne verschuiving plaats bij het VPP. Voortaan volgen An De Cock en Sarah Defloor alles op rond het Observatorium en kan je dus bij hen terecht met al je vragen.


Voor meer informatie over het Observatorium voor de chronische ziekten kan je terecht bij An De Cock (an.decock@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26) en Sarah Defloor (sarah.defloor@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).


Foto door Scott Akerman / CC BY 2.0

Foto door Scott Akerman / CC BY 2.0

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.