Uit: Samenspraak 85 | Inhoudstafel >

Edito

Onderling.be ondersteunt patiëntenorganisaties

Hoe rekruteer je vrijwilligers? Hoe organiseer je een evenement? Hoe vul je een belastingsaangifte in? Het zijn vragen waar elke vereniging wel eens mee worstelt. In 2015 lanceerde het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) samen met Trefpunt Zelfhulp en met de steun van de Koning Boudewijnstichting Onderling.be, een online platform om patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen te ondersteunen.

Op Onderling.be kunnen bestuursleden van verenigingen ervaringen uitwisselen.

Vlaanderen telt zowat 1.500 verenigingen en zelfhulpgroepen die meer dan 200.000 patiënten en hun families vertegenwoordigen. Ondertussen gaan er meer en meer stemmen op voor patiëntenparticipatie. Om dat te realiseren moeten patiëntenverenigingen ondersteund worden in hun dagelijkse werking. Veel verenigingen zijn kwetsbaar: een handvol vrijwilligers houdt de werking draaiende. Vaak hebben die mensen zelf gezondheidsproblemen. Ze zijn erg gemotiveerd, maar voelen zich soms alleen of verdrinken in het werk.

Het VPP en Trefpunt Zelfhulp ontwikkelden samen een instrument dat nuttig kan zijn voor deze verenigingen: Onderling.be, een onlinegemeenschap van verantwoordelijken van patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen.

Vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties kunnen er discussiëren over gemeenschappelijke problemen, goede raad en praktijkvoorbeelden uitwisselen. Anderzijds is Onderling.be ook een manier om inhoudelijke informatie op te zoeken of te delen over onderwerpen, zoals patiëntenrechten of patiëntenparticipatie in ziekenhuizen.

Zowel het VPP als Trefpunt Zelfhulp organiseren vormingen, workshops, studiedagen… Maar niet alle patiëntenverenigingen kunnen daaraan deelnemen. Sommige verantwoordelijken van verenigingen hebben een baan, zijn zelf ziek of zijn beperkt in hun mobiliteit of fysieke mogelijkheden. Op Onderling.be kunnen vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties vragen stellen of info uitwisselen zonder dat ze ergens fysiek aanwezig moeten zijn. Trefpunt Zelfhulp waakt wel over de kwaliteit van de informatie en vervult daarom de rol van moderator op Onderling.be.

Zit jouw vereniging met vragen of wil je ervaringen uitwisselen? Neem een kijkje op www.onderling.be.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.