Uit: Samenspraak 77 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Onderling.be: een online community

Sluit je aan bij de online community van Onderling.be en maak kennis met bestuursleden en actieve trekkers van andere zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen. Steek de koppen bij elkaar, deel tips en zoek samen naar oplossingen. Je helpt zo niet alleen je eigen organisatie. Je zorgt ervoor dat zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Vlaanderen sterker staan!

Waarom deelnemen?

  • Vind een antwood op vragen waar je vereniging mee worstelt
  • Wissel nuttige tips en ervaringen uit met andere verenigingen
  • Breid je netwerk uit met boeiende contacten

Interesse?

Surf snel naar www.onderling.be om je te registreren! Welkom!

Vragen?

Neem contact met ons op via info@onderling.be of 016 32 32 24.


Een initiatief van

logo Vlaams Patiëntenplatform vzw en Logo Trefpunt Zelfhulp vzw

Met de steun van 

Logo Koning Boudewijnstichting

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.