Uit: Samenspraak 69 | Inhoudstafel >

Actie!

NIEUW: het VPP-alarm

Dit najaar lanceert het VPP een nieuw kanaal om op heel korte termijn reacties en feedback van zijn leden te kunnen krijgen: het VPP-alarm. Krijg je dus binnenkort een e-mail met het onderwerp ‘VPP-alarm’, schrik dan zeker niet. Dat wil gewoon zeggen dat we met spoed een beroep doen op jouw ervaringen.

Wat?

We zullen het VPP-alarm steeds via e-mail aan onze leden sturen. Om ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk overlast veroorzaken voor onze ledenverenigingen, zullen we steeds enkel de eerste contactpersoon van de vereniging contacteren. De kans bestaat dus dat jijzelf geen VPP-alarm zal ontvangen. Het kan natuurlijk altijd wel gebeuren dat de eerste contactpersoon van je vereniging het bericht doorstuurt binnen de vereniging en dat je het alsnog ontvangt. Omdat we een VPP-alarm enkel inzetten als we dringend een antwoord moeten formuleren op een bepaalde vraag, zullen we er ook steeds voor zorgen dat in het bericht vermeld is binnen welke termijn we graag van jullie een antwoord ontvangen.  

Wanneer?

Het VPP-alarm kan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer het VPP een dringende vraag van het beleid ontvangt. Bovendien gebeurt het regelmatig dat de medewerkers van het VPP merken dat er veel vragen over een bepaald onderwerp binnenkomen. Wanneer dit het geval is, zouden we ook het VPP-alarm kunnen inzetten om te polsen naar de visie van onze leden over dit onderwerp.

Testen!

Binnenkort ontvangt iedere eerste contactpersoon van onze ledenverenigingen een eerste VPP-alarm. Op die manier weten deze contactpersonen zeker op voorhand hoe een dergelijk bericht er zal uitzien. Met het eerste VPP-alarm zullen we peilen naar jullie ervaringen met parkeerkaarten voor personen met een handicap. We kijken alvast uit naar jullie antwoorden op ons eerste VPP-alarm!

Vragen?

Heb je nog vragen of opmerkingen over het VPP-alarm? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze communicatieverantwoordelijke Lore Dupont (lore.dupont@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.