Uit: Samenspraak 76 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

NIEUW: handleiding medische expertise bij verzekeringen

Patiënten kunnen in aanraking komen met medische expertises bij verzekeringen. Het doel van een medische expertise is om de gevolgen van een ziekte of ongeval vast te stellen en een mogelijke vergoeding te berekenen. Bij verzekeringen kan een medische expertise plaatsvinden om een verzekeringscontract uit te voeren of om een verzekeringsgeschil op te lossen.

Een medische expertise bij verzekeringen komt bijvoorbeeld voor:

  • als een inkomensverzekeraar jouw percentage arbeids-ongeschiktheid wil laten bepalen
  • als er een geschil is over de hoogte van de schadevergoeding die de verzekeraar na bijvoorbeeld een arbeidsongeval voorstelt of
  • als een verzekeraar weigert tussen te komen omdat de schade volgens hem te wijten is aan een voorafbestaande ziekte.

Als patiënt ben je meestal niet vertrouwd met een medische expertise. Dat zorgt voor grote onzekerheid. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw stelde daarom een handleiding op. Met deze handleiding willen we patiënten belangrijke informatie en praktische tips geven om zich goed voor te bereiden op een medische expertise en om weloverwogen keuzes te maken.

Volgende onderwerpen komen aan bod in de handleiding:

  1. wat is een medische expertise,
  2. wat zijn de soorten medische expertise: eenzijdige medische expertise, minnelijke medische expertise en gerechtelijke medische expertise,
  3. de rol van de arts die een medische expertise uitvoert,
  4. hoe bereid je je voor op een medische expertise,
  5. de zoektocht naar en keuze van een bijstandsarts,
  6. rechten en klachtenbemiddeling en
  7. de kostprijs van een medische expertise

De handleiding kwam tot stand op basis van patiëntenervaringen, juridische literatuur en contacten met experts. Je kan de handleiding gratis downloaden op de website van het VPP bij het thema verzekeringen. We danken de leden van de studiegroep verzekeringen[1] voor hun belangrijke bijdrage bij de totstandkoming van de handleiding.

 


[1] De studiegroep verzekeringen is een werkgroep van het VPP waar vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen verzekeringsproblemen voor personen met een chronische ziekte of handicap bespreken.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.