Uit: Samenspraak 79 | Inhoudstafel >

Edito

Medische rijgeschiktheid - Inleiding

Wie een geldig rijbewijs wil krijgen, moet slagen voor een theoretisch examen over de verkeersregels en een praktisch rijvaardigheidsexamen met succes afleggen. Om een geldig rijbewijs te krijgen of te behouden moet je bovendien voldoen aan de medische voorwaarden voor rijgeschiktheid. Sommige personen met een chronische ziekte of aandoening hebben een rijgeschiktheidsattest nodig dat aantoont dat ze aan de medische voorwaarden voor rijgeschiktheid beantwoorden. 

Wie heeft een rijgeschiktheids-attest nodig? Wat is de procedure om zo’n attest te bekomen? Hoe zit het met geneesmiddelen en rijden? Welk effect heeft medische rijgeschiktheid op je autoverzekering? Waar kan je terecht als je je voertuig omwille van een beperking moet aanpassen? 

In dit themanummer over medische rijgeschiktheid wil het Vlaams Patiëntenplatform vzw een antwoord bieden op deze en andere vragen van patiënten en hun omgeving. We geven uitleg over het juridisch kader, laten experts aan het woord en vergeten uiteraard niet om de ervaringen van enkele patiënten weer te geven.

We wensen je veel leesplezier en danken graag iedereen die aan deze thematische nieuwsbrief bijdroeg.


NOOT:

Medische rijgeschiktheid heeft zowel betrekking op personen die nog een rijbewijs moeten halen als op personen die al over een rijbewijs beschikken. Om beide doelgroepen aan te duiden, zullen we verder in deze nieuwsbrief gemakshalve de term (kandidaat-)bestuurder gebruiken.

Miniature Car - Photo by Elescir / CC BY 2.0

Photo by Elescir / CC BY 2.0

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.