Uit: Samenspraak 80 | Inhoudstafel >

Edito

Mantelzorg - Kan jouw mantelzorger erkend worden?

Op 12 mei 2014 is een wet goedgekeurd die toelaat om mantelzorgers officieel te erkennen. Momenteel werkt men aan de Koninklijke Besluiten om de wetgeving in de praktijk te brengen. De wet omschrijft mantelzorgers als personen die zorg verlenen aan een zwaar zorgbehoevende patiënt. Het gaat voorlopig enkel om de erkenning. Wie erkend wordt als mantelzorger krijgt dus geen extra premies of voordelen. Toch is deze erkenning belangrijk omdat er in de toekomst mogelijk voordelen aan gekoppeld worden (bijvoorbeeld op het vlak van tewerkstelling of pensioen).

Aan welke voorwaarden moet de mantelzorger voldoen?

De mantelzorger moet bijstand en hulp geven aan een zorgbehoevende persoon. De mantelzorger moet dus tijd investeren op psychologisch, sociaal en moreel vlak en de tijdsinvestering moet een invloed hebben op het beroeps- of familiaal leven van de mantelzorger. De mantelzorger moet kunnen aantonen dat hij minstens 50 uren per maand of 600 uren per jaar bijstand levert.

Aan welke voorwaarden moet de zorgbehoevende persoon voldoen?

Om erkend te worden als mantelzorger moet ook de zorgbehoevende persoon aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden is dat de zorgbehoevende minstens 12 punten moet behalen op de zelfredzaamheidsschaal. Deze schaal gaat na of je beperkingen ondervindt bij de dagelijkse activiteiten zoals eten bereiden, je wassen, je verplaatsen of je huis onderhouden. Er wordt telkens een score toegekend van maximum 18 punten, hoe hoger je score hoe meer beperkingen je ondervindt.

Hoe kan ik de erkenning als mantelzorger aanvragen?

De aanvraag voor erkenning zal moeten gebeuren bij je ziekenfonds. Een medewerker van het ziekenfonds zal contact opnemen om de medisch-sociale toestand van de zorgbehoevende patiënt te controleren.


Op dit moment kan je nog geen erkenning als mantelzorger aanvragen omdat er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn. Voor meer informatie kan je altijd contact opnemen met je ziekenfonds.


Actie VPP

Wij willen graag weten of mantelzorgers, die nu zorg dragen voor patiënten van jullie vereniging, aan de voorwaarden voldoen om de erkenning te krijgen.

Zijn er patiënten binnen jullie vereniging die doorlopend of regelmatig beroep doen op een mantelzorger? Als dit het geval is, behalen die patiënten 12 punten (of meer) op de zelfredzaamheidsschaal?

Je mag je antwoord bezorgen aan Els Meerbergen (els.meerbergen@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).


foto iStockfoto: moeder zit aan het bed van haar zieke kind

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.