Uit: Samenspraak 89 | Inhoudstafel >

Standpunt

‘Laten we samen de kosten drukken’

Een chronische ziekte brengt helaas heel wat kosten met zich mee. Naast de kosten verbonden aan je diagnose, behandeling en medicatie ervaren mensen die leven met een chronische ziekte ook heel wat andere hindernissen in hun leven die financiële gevolgen hebben.

In ons themanummer van september 2017 willen we jullie graag praktische informatie en tips geven. We vinden het belangrijk om jullie te informeren over hoe je kan besparen op gezondheidskosten. Een aantal tips zullen jullie vermoedelijk herkennen omdat we die meestal per thema al aan jullie doorgeven. Nieuw is dat we alle tips in verband met de kostprijs van gezondheid bundelden.

We leggen in dit themanummer kort uit hoe de verplichte Ilse Weeghmansziekteverzekering werkt en we geven een overzicht van de belangrijkste maatregelen die de kost van een behandeling of een doktersbezoek kunnen drukken.

Voor personen met een chronische ziekte bestaan er heel wat tegemoetkomingen. Alleen weten heel wat mensen vaak niet dat ze bestaan en of ze er voor in aanmerking komen. We geven een overzicht van de belangrijkste tegemoetkomingen. Je kan bekijken of je er al gebruik van maakt. Als dat niet het geval is, kan je dit altijd navragen en laten uitzoeken door een sociaal werker.

We zoomen ook in op de kostprijs van geestelijke gezondheid, verzekeringen en ziekenvervoer. We sluiten af met dingen die je zelf nog kan doen om te besparen.

Ook het VPP zet zich in om de gezondheidskosten te drukken. We volgen het beleid op, onderzoeken of nieuwe beleidsmaatregelen geen extra kosten met zich meebrengen voor patiënten en formuleren voorstellen zodat de extra kosten die er nu al zijn, worden weggewerkt. Bovendien volgen we het nieuwe systeem van Vlaanderen (Vlaamse Sociale Bescherming) nauw op. De toegang tot dit systeem is enkel gegarandeerd voor personen die hun premie betaald hebben. Dit is een premie bovenop je lidmaatschap bij je mutualiteit die geïnd wordt door de zorgkassen. Op dit moment ken je dit misschien als de premie voor de zorgverzekering. Zodra hier meer nieuws over is, brengen we jullie hiervan in één van de volgende nieuwsbrieven op de hoogte.

Hoe kunnen jullie met dit themanummer aan de slag gaan? Door voor jezelf na te gaan waar je recht op hebt en hierover info op te vragen. Maar je kan deze informatie ook verder verspreiden binnen je patiëntenvereniging. Verstuur de digitale versie van deze nieuwsbrief, geef via de telefoon info aan andere patiënten van jullie patiëntenvereniging of verspreid op bijeenkomsten van patiënten de papieren versies. Jullie mogen altijd extra exemplaren opvragen via info@vlaamspatientenplatform.be. Aarzel niet! Laten we samen de kostprijs wat proberen te drukken…

Veel leesplezier,

Ilse Weeghmans
Directeur VPP

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.