Uit: Samenspraak 65 | Inhoudstafel >

Actie!

Laat het ons weten! - strengere controle terugbetaling van geneesmiddelen?!

In België worden geneesmiddelen niet allemaal (op dezelfde manier) terugbetaald. Sommige geneesmiddelen betaalt het ziekenfonds pas terug wanneer de adviserend geneesheer van dat ziekenfonds daarvoor toestemming geeft. Voor deze categorie van geneesmiddelen zijn er voorwaarden vastgelegd om te bepalen of een patiënt een bepaald geneesmiddel wel of niet terugbetaald krijgt. 

De adviserend geneesheer zal nagaan of de patiënt voldoet aan die voorwaarden. Wanneer alle voorwaarden vervuld zijn, dan zal de adviserend geneesheer oordelen dat de patiënt dat specifieke geneesmiddel terugbetaald krijgt.

De laatste tijd bereiken ons berichten dat de controle van de voorwaarden veel strenger geworden is. Heb je dit zelf ook ondervonden, dan zouden we het graag van jou vernemen!

Je kan hiervoor terecht bij Hannelore Storms (hannelore.storms@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.