Uit: Samenspraak 92 | Inhoudstafel >

Interview

Kwaliteitsverbeteringen stimuleren bij kinesitherapeuten

Ben je op zoek naar een kinesitherapeut met een kwaliteitslabel in je buurt? Op het kwaliteitsregister www.kinesitherapie.be kan je bekijken welke kinesitherapeuten zich actief inzetten voor kwaliteitsverbetering en hierbij aan alle kwaliteitscriteria voldoen. Het RIZIV stelde vzw Pro-Q-Kine aan om een accreditatiesysteem voor kinesisten te ontwikkelen en te beheren. We interviewden Eline Frencken en Nicole Morre van Pro-Q-Kine over het kwaliteitsregister.

VPP: Hoe is het kwaliteitsregister ontstaan?

Pro-Q-Kine: “Het kwaliteitsregister is ontstaan als erkenning voor de kinesitherapeuten die aan de kwaliteitscriteria voldoen. Bovendien maakt dit register de kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie meetbaar en transparant. Dat was één van de voorwaarden van de overheid om kinesitherapeuten te accrediteren.”  

VPP: Aan welke voorwaarden moet een kinesitherapeut voldoen om in het register terecht te komen?

Pro-Q-Kine: “Er zijn een aantal criteria waaraan ze trachten te voldoen. Zo moeten ze geaccrediteerde bijscholing volgen en deelnemen aan intercollegiaal overleg. Dat houdt in dat ze samen met andere kinesitherapeuten ervaringen, kennis en vragen uitwisselen over een bepaald thema. Daarnaast organiseren ze ook een bevraging bij hun patiënten. Dit gebeurt via e-mail en ze ontvangen nadien de anonieme resultaten van die enquête. Die resultaten worden ook gekoppeld aan hun zelfevaluatie. Uit die resultaten kunnen ze eventueel verbeterpunten halen.

Foto: Shutterstock

Foto Shutterstock

Verder doen de kinesitherapeuten ook aan zelfreflectie in de vorm van checklists die ze invullen. Daarbij wordt via een baselinemeting gepeild hoe goed ze scoren op het vlak van ICT, Evidence-Based Medicine[1] en het kinesitherapeutisch dossier.

Als ze aan deze criteria voldoen, komen ze terecht in het kwaliteitsregister en ontvangen ze een premie van het RIZIV.”

VPP: Wordt dit jaarlijks geëvalueerd?

Pro-Q-Kine:  “Inderdaad, elk jaar dat de kinesitherapeut voldoet aan de criteria, verschijnt hij in het kwaliteitsregister en ontvangt hij een kwaliteitspremie van het RIZIV.”

VPP: Moet de kinesitherapeut zelf initiatief nemen om in het kwaliteitsregister te komen?

Pro-Q-Kine: “Ja, hij maakt zelf een portfolio aan op ons online plaform. Van daaruit kan hij zijn patiëntenbevraging organiseren, kan hij zijn checklisten invullen enz.”

VPP: Is het systeem goed gekend bij kinesitherapeuten?

Pro-Q-Kine: “We zijn nog een jonge organisatie. De accreditatie gebeurt nog niet zo lang. Kinesitherapeuten hebben jaren gewerkt zonder hiervoor een formele erkenning te krijgen. Pas sinds augustus 2017 werd bekend dat geaccrediteerde kinesitherapeuten een premie zouden ontvangen. Dat was voor diegenen die eind 2015 aan de criteria voldeden. Dat heeft wel wat in beweging gezet. Mensen denken nu: als ik instap in dit systeem van kwaliteitsbevordering komt er ook erkenning.”

VPP: Die premie is dus wel een belangrijke stimulans?

Pro-Q-Kine: “Het kwaliteitsregister is nog niet zo goed gekend bij artsen en patiënten. Zolang er nog niet zoveel mensen gebruik van maken, levert het de kinesitherapeut nog te weinig voordeel op. De premie kan de energie en tijd die kinesitherapeuten besteden om te voldoen aan de criteria van de kwaliteitsbevordering compenseren.

VPP: Hoe gebeurt de selectie van patiënten die worden bevraagd?

Pro-Q-Kine: “De richtlijn is dat ze de eerste 15 patiënten aanspreken. Maar dat is niet altijd mogelijk omdat patiënten het soms niet kunnen invullen, omwille van diverse redenen. De kinesitherapeut overlegt met de patiënt of hij wil of kan meedoen aan de bevraging. We verspreidden al posters die kinesitherapeuten in hun wachtzaal kunnen hangen als uitnodiging om de bevraging in te vullen. Zo draaien we de rollen om en sporen we patiënten aan om aan hun kinesitherapeut te vragen of ze de bevraging mogen invullen.”

Is het voor de kinesitherapeuten moeilijk om aan 15 patiënten te geraken?

Pro-Q-Kine: “Voor sommigen is dat geen enkel probleem, voor anderen is het lastiger. Er zitten meer vrouwen in de kinesitherapie en dat zijn vaak parttime jobs. Die hebben soms weinig patiënten, maar ze hebben wel drie jaar de tijd om de bevraging te doen.

VPP: Is het de bedoeling om de resultaten van de patiëntenbevraging te publiceren in het register?

Pro-Q-Kine: “Op dit moment gebeurt dat niet, omdat de patiëntenbevraging een instrument is voor de kinesitherapeut. We moeten wel toegeven dat sommige kinesitherapeuten twijfelachtig staan ten opzichte van die bevragingen. Ze vinden het best confronterend terwijl ze meestal positief zijn wanneer ze eenmaal een bevraging hebben gedaan.

Het is de bedoeling om verbeterpunten te halen uit de patiëntenbevraging. Zelfs bij hoge scores zullen er altijd wel punten zijn waarop je iets minder scoort en daar kan je dan iets mee doen. Het doel is toch kwaliteitsverbetering van de zorg voor de patiënt.”

VPP: Op kinesitherapie.be vonden we geen info over specialisaties. Voor de patiënt is dat toch belangrijke info?

Pro-Q-Kine: “De specialisaties van kinesitherapeuten zijn bij koninklijk besluit bepaald en dat noemen we beroepsbekwamingen. Er zijn er nog maar zes die al verschenen zijn. Om die titel te kunnen behouden zullen de kinesitherapeuten ook een accreditatietraject doorlopen. De modaliteiten voor die accreditatie moeten nog verder worden uitgewerkt.

Voor de beroepsbekwamingen moet je eerst een dossier invullen bij de overheid. Die bepaalt of je voldoet om die titel te afficheren. De overheid moet nog bepalen wie de accreditatie zal opvolgen. Binnen ons systeem zou het perfect mogelijk zijn om te werken met subregisters voor de beroepsbekwamingen maar de overheid moet daar nog een beslissing in nemen. Het is dus mogelijk dat de specialisaties in de toekomst wel verschijnen op het register.”

VPP: Wordt de conventiestatus van de kinesitherapeut vermeld op kinesitherapie.be?

Pro-Q-Kine: “Nee, om de eenvoudige reden dat dat kan veranderen. Als kinesitherapeuten dit dan zouden vergeten aan te passen, sluipen er fouten in het register.”

VPP: Wat is jullie toekomstdroom?

Pro-Q-Kine: “We hopen dat het register goed bekend wordt bij patiënten zodat ze automatisch naar onze website zullen surfen als ze naar de kinesitherapeut moeten en zullen checken welke kinesitherapeut er in de buurt voldoet aan de kwaliteitsnormen.”

Het VPP zal in 2018 een aantal knelpunten rond kinesitherapie doorgeven aan het beleid via het Observatorium voor de chronische ziekten en hierover in dialoog gaan met de beroepsgroep van kinesitherapeuten. Het gaat o.a. over de kwaliteit van de behandelingen en de kostprijs.

 


[1] Dit is geneeskunde die gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.