Uit: Samenspraak 90 | Inhoudstafel >

Edito

Jij bent een kei, dankzij je steun voor wie kwetsbaar is

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid, bij zichzelf of in haar of zijn naaste omgeving. Toch blijven tegenslag en ziekte dikwijls moeilijk bespreekbaar. Similes, de vereniging voor familie van psychisch kwetsbare mensen, lanceert daarom een campagne voor het grote publiek. De organisatie roept iedereen op om mensen die zorg dragen voor iemand anders te steunen.   

Ook als familielid van een psychisch kwetsbaar iemand, krijg je te maken met het taboe of onbegrip. Vaak worden familieleden door de omgeving niet gezien of gehoord. Het risico is groot dat je jezelf vergeet als je voor iemand zorgt. Terwijl steun van familieleden, vrienden, collega’s, buren ... heel belangrijk is om veerkracht te hervinden of te bewaren.

Similes is al decennialang een veilige haven voor familieleden van psychisch kwetsbare mensen. Ze worden onthaald met informatie, ondersteuning en lotgenotencontact. Met ‘Jij bent een kei’ start Similes een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek. Similes roept iedereen op om een KEI te zijn in er zijn voor een ander. Want het sociale weefsel van onze maatschappij mag en kan sterker.

Wat kan je doen om een KEI te worden?

Similes geeft concrete tips om een KEI te worden in er zijn voor zij die altijd klaarstaan:

Kijken, hoe het echt gaat met iemand

Hou de persoon die zorgt voor een kind, moeder, vader, broer, zus, partner, andersgeliefde ... met psychische problemen discreet in het oog. Check regelmatig met hem of haar of het wel echt lukt, vaak cijfert hij of zij de eigen behoeftes weg.

Empathie tonen, luisteren zonder een oordeel te vellen

Laat zien dat je er bent. Oprecht luisteren of een knuffel is vaak al voldoende.

Ingrijpen, en helpen waar het kan

Bied hulp aan als het even te zwaar wordt. Maak samen een wandeling in de natuur, pas een avond op de kinderen, zorg voor eten ... Kleine dingen kunnen al een groot verschil maken. Wordt de situatie ondraaglijk voor de persoon in kwestie? Zorg er dan mee voor dat hij of zij professionele hulp voor zichzelf zoekt en vindt.

Nog meer tips om een KEI te worden

Op de website van Similes vind je meer informatie over de KEI-campagne en nog meer tips om familieleden van psychisch kwetsbare mensen te steunen. Je leest er wat je kan doen op het werk, in een vereniging, binnen je familie- of vriendenkring of wat je als hulpverlener kan doen.

Getuigenis

Annemie, moeder van Thomas, die een bipolaire stoornis heeft

Thomas was al lang het huis uit toen, na ervaringen met depressie en angststoornissen, de diagnose viel. Hij heeft een bipolaire stoornis. Manische periodes waarin alles lijkt te kunnen, wisselen op een onvoorspelbaar en grillig ritme af met neerslachtige buien en depressie. Daartussenin zijn er kortere of langere periodes waarin het goed gaat. Maar de ziekte laat zich nooit helemaal buitenspel zetten. Ondertussen vond Annemie samen met haar zoon manieren om hiermee om te gaan.

Nu de storm wat is gaan liggen, voelt Annemie zich vooral dankbaar, en trots. Thomas trekt de open houding die hij van thuis meekreeg door in zijn eigen gezin. Toen hij eens last had van geheugenverlies zei zijn zoon op een ochtend: Papa, niet ongerust zijn hé: ik ben Niels, uw zoon. Er is ruimte voor humor. En voor creativiteit: Thomas musiceert, schrijft, maakt foto’s. En, zo belangrijk, er is engagement. Hij deelt zijn ervaringen tijdens lezingen en klasbezoeken, met de publicatie van een boek, ... Het is niet mogelijk om betaald aan de slag te gaan. Maar dat belet hem niet om op tal van manieren actief bij te dragen tot de samenleving. 

Toen haar kinderen klein waren, bouwde Annemie een wekelijks praatuurtje in. Een moment waarin zij en de kinderen alles aan mekaar kwijt konden. Wist ze toen veel dat zo de basis werd gelegd voor een hechte gezinsrelatie die zware stormen zou doorstaan. Annemie is duidelijk erg bedreven in open communicatie. En toch viel het haar lastig om haar omgeving eerlijk in te lichten over de ziekte van haar zoon.

Soms koos ze voor een vluchtweg, een leugentje om bestwil: mijn zoon is oververmoeid, wetende dat er zoveel meer aan de hand was. Maar de ervaring leert dat je jezelf moet beschermen tegen reacties die, wellicht onbedoeld, zeer zwaar aankomen: Je zoon heeft altijd veel aandacht nodig gehad, hij moet maar eens normaal doen, je moet hem loslaten, ...

Annemie kijkt zelf vooral dankbaar terug op de steun die ze kreeg van hulpverleners en van lotgenoten binnen Similes. Maar ze denkt dat iedereen een steunpilaar kan zijn in het leven van een ander. Luister naar mekaar en deel emoties. Meer moet dat echt niet zijn.

Tip van Annemie: Het is niet altijd mogelijk, en ook niet nodig, om wat een ander overkomt volledig te willen begrijpen. Wat wel nodig is: liefdevol omgaan met mekaar, met wie je pad ook kruist. Daar wordt iedereen beter van.

Meer informatie

Wil je contact opnemen met Similes? Neem een kijkje op www.similes.be.

Binnen het VPP volgt OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, het thema geestelijke gezondheid op. Meer info vind je op de website www.opgang.be

 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.