Uit: Samenspraak 77 | Inhoudstafel >

Nieuws

Internetonderwijs voor alle langdurig zieken

Het Vlaams Patiëntenplatform ijvert al jaren voor een toegankelijk onderwijs voor kinderen met een chronische ziekte. Naast het tijdelijk onderwijs aan huis waar een leerkracht van de school thuis les geeft, bestaat er sinds april 2014 ook synchroon internetonderwijs. In Vlaanderen voorziet Bednet het synchroon internetonderwijs voor kinderen die door ziekte niet naar school kunnen. Het VPP is blij dat Bednet de erkenning krijgt die het verdient en hierdoor nog meer kinderen kan helpen. Hieronder een stukje uit de pers!

27/01/2015 om 12:41 door llo | Bron: Red/Belga                                                                  

Bednet, een dienst waarbij langdurig- of chronisch zieke kinderen thuis via een webcam de lessen in hun klas kunnen volgen, krijgt de Prijs van het Europees Burgerschap 2014. Om tegemoet te komen aan de vele aanvragen, verviervoudigt Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) de ondersteuning van Bednet.

Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) en zijn partijgenoot Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits overhandigden de prijs in de Basisschool Massemen (Wetteren), waar de 9-jarige Evelien uit het derde leerjaar al twee jaar les volgt via Bednet. ‘Tijdens de zomervakantie 2013 werd bij haar een hersentumor vastgesteld waarvoor zij in behandeling is in het UZ te Gent’, zegt directrice Conny Decorte. ‘Evelien volgt les in het ziekenhuis. De lessen vanuit de klas worden thuis gevolgd via Bednet. Op die manier wordt de leerachterstand beperkt en blijft zij contact houden met haar klas en de school, wat voor haar héél belangrijk is.’

Bednet is één van de 47 projecten in de Europese Unie die in 2014 de prijs krijgt. Bednet vzw maakt het in Vlaanderen mogelijk om via een technologisch systeem, langdurig zieke kinderen en jongeren van thuis uit simultaan lessen te laten volgen en actief te laten participeren aan het onderwijsgebeuren. Zo wordt de leerachterstand beperkt en kan zittenblijven zo veel mogelijk vermeden worden.


Je kan een aanvraag voor internetonderwijs doen via www.bednet.be of 016 20 40 45.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.