Uit: Samenspraak 89 | Inhoudstafel >

Edito

Inleiding: verschil verplichte-aanvullende verzekering en terugbetalingsprincipe RIZIV

In België is de ziekteverzekering voor iedereen verplicht. Dit wil zeggen dat je je moet aansluiten bij een ziekenfonds en een sociale zekerheidsbijdrage moet betalen. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) beheert deze verplichte verzekering. Het besteedt de administratie en uitbetalingen uit aan de ziekenfondsen.

De verplichte ziekteverzekering is voor iedereen hetzelfde en komt volledig of gedeeltelijk tegemoet in de kost van verschillende zorgverstrekkingen, zoals consultaties, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten,… Zo is de prijs van een doktersbezoek bijvoorbeeld voor iedereen hetzelfde. De ziekteverzekering wordt gefinancierd met sociale bijdragen.

De tegemoetkoming voor de zorgverstrekkingen gebeurt op basis van een bepaald terugbetalingsprincipe. We leggen dit principe uit aan de hand van een voorbeeld met fictieve bedragen en onderstaande figuur.

Kader terugbetalingsprincipe

Voorbeeld: Je gaat op consultatie bij je huisarts en aan het einde van deze consultatie vraagt je huisarts een vergoeding van €25. Vervolgens krijg je van je huisarts een briefje dat je moet binnenbrengen bij je ziekenfonds. Het ziekenfonds zal €20 terugstorten.

In dit voorbeeld is de €25 die je voor de consultatie betaalde, het wettelijk tarief. Dit tarief bestaat uit een terugbetaald deel, het groene deel, en een persoonlijk aandeel, het blauwe deel. In het voorbeeld bedraagt het terugbetaalde deel €20 en het persoonlijk aandeel €5. Het rode deel is het supplement. Een niet geconventioneerde arts kan een supplement vragen.

Bron: website RIZIV

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.