Uit: Samenspraak 76 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Informatiecampagne: elektronisch delen van gezondheidsgegevens

Als patiënt je toestemming geven voor het elektronisch delen van je gezondheidsgegevens:

 • Hoe doe je dit?
 • Wat is het doel van de gegevensdeling en welke voordelen biedt het?
 • Over welke gezondheidsgegevens gaat het?
 • Welke zorgverleners kunnen toegang krijgen?

Op deze en andere vragen wil een nationale informatiecampagne een antwoord bieden. Er kwam een folder[1] (cover zie afbeelding op pagina 15) en een nieuwe website www.patientconsent.be. Zorgverleners, ziekenhuizen, overheden, mutualiteiten en patiëntenverenigingen zullen samen patiënten op de hoogte brengen over de toestemming voor gegevensdeling. Het VPP riep al zijn leden op om bij hun achterban informatie te verspreiden over de toestemming. Wij boden hiervoor het nodige promotiemateriaal zoals een artikel, een folder en een Youtube-filmpje aan. Sinds enkele maanden beschikt het VPP ook over een webpagina ‘Toestemming delen gezondheidsgegevens’ met alle inlichtingen en nuttige documenten over de toestemming voor het elektronische delen van gezondheidsgegevens. Een link naar deze pagina vind je terug op onze homepagina.

Enkele nieuwe documenten op deze webpagina ‘Toestemming delen gezondheidsgegevens’:

 • Contactgegevens uitwisselingsnetwerken: Waar kan je terecht met vragen over uitwisselingsnetwerken? Bijvoorbeeld: wie had toegang tot mijn gezondheidsgegevens? Het document biedt een duidelijk overzicht van de verschillende contactgegevens.
 • Uitleg hub-metahub-systeem: Een hub is een subregionaal uitwisselingsnetwerk waarlangs ziekenhuisartsen, huisartsen en ambulante specialisten beveiligd gezondheidsgegevens kunnen delen. In België bestaan vijf hubs: Antwerpse Regionale Hub, Brussels Gezondheidsnetwerk, Collaboratief Zorgplatform, Réseau Santé Wallon en Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven. Het document geeft weer welke ziekenhuizen bij welke hub aangesloten zijn en of een hub een patiëntenportaal heeft. Als patiënten ingeschreven zijn binnen de hub kunnen ze met behulp van een lezer, hun elektronische identiteitskaart en pincode bijvoorbeeld:
 1. therapeutische relaties aangeven of intrekken: bij welke arts ben je in behandeling of ga je op consultatie? Welke arts mag dus inzage in je medisch dossier hebben,
 2. de toegang tot je medisch dossier voor één of meerdere artsen verbieden,
 3. een lijst met opgenomen medische documenten raadplegen (zonder er de inhoud van te kunnen zien): welke medische informatie is er over jou aanwezig in de hub,
 4. aanduiden welke medische documenten uitgewisseld mogen worden en
 5. nagaan welke zorgverleners toegang hadden tot je medische documenten.

In het patiëntenportaal van de hub Collaboratief Zorgplatform (www.cozo.be) kunnen patiënten bovendien zelf inzage krijgen in voor hen beschikbare resultaten. Dit kan ingesteld worden in overleg met de huisarts of behandelende arts.

Met behulp van de metahub en mits toestemming van de patiënt kunnen de hubs ook onderling (en dus over heel België) gegevens delen.

 

Leidraad bij de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van gezondheidsgegevens

Bron: www.patientconsent.be[1] Deze folder kan je terugvinden op de website www.patientconsent.be.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.