Uit: Samenspraak 92 | Inhoudstafel >

Edito

'Informatie geven' scoort slechtst binnen geestelijke gezondheidszorg volgens patiënten

Het Vlaams Patiëntenplatform ontwikkelde een gevalideerde vragenlijst waarmee voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen patiëntervaringen meten: de Vlaamse Patiënten Peiling GGZ. In maart 2017 vulden 5534 patiënten de vragenlijsten in. Sinds begin februari 2018 zijn de resultaten van de peiling uit 2017 bekend. Informatie geven aan patiënten komt hier als grootste werkpunt uit. Positieve punten zijn respect voor de privacy en veiligheid van zorg.

Vlaamse Patiënten Peiling GGZ?

Zorgvoorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg meten met verschillende indicatoren de kwaliteit van de zorg. De Vlaamse Patiënten Peiling GGZ onderzoekt de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Zo peilt hij onder meer naar: goede verspreiding van informatie, de toepassing van patiëntenrechten, respect voor privacy, patiëntveiligheid, inspraak in de zorg. De patiënt kan de voorziening ook een rapportcijfer geven en hij krijgt de vraag of hij de voorziening zou aanbevelen aan familie en vrienden De deelnemende deelsectoren zijn:

  • centra geestelijke gezondheidszorg;
  • initiatieven beschut wonen;
  • mobiele teams;
  • psychiatrische verzorgingscentra;
  • psychiatrische ziekenhuizen;
  • psychiatrische afdelingen van het algemeen ziekenhuis;
  • revalidatiecentra.

Laagste scores op informatieverstrekking

De resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling zijn duidelijk: de geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen scoren het slechtst op informatie geven, net zoals in 2016. Slechts 23% van de patiënten zegt dat ze altijd informatie kregen over het recht op een tweede mening. 31% van de patiënten ontving deze informatie nooit. De psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen scoren hierop, met 20% van de patiënten die deze informatie kreeg, het slechtst.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Patiënten krijgen niet altijd gelijkaardige informatie van verschillende hulpverleners binnen dezelfde voorziening. Slechts een vierde van de patiënten geeft aan altijd gelijkaardige informatie te krijgen van hulpverleners. De mobiele teams scoren hier opvallend beter dan de andere deelsectoren. Ze scoren bijvoorbeeld dubbel zo goed op deze vraag als de psychiatrische ziekenhuizen.

Patiënten zeggen dat ze ook weinig informatie over verschillende behandelingswijzen ontvangen. Maar 29% van de patiënten zegt dat ze deze informatie altijd ontvangen hebben. De psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen scoren hierop het laagst. In de psychiatrische verzorgingstehuizen zegt 14% van de patiënten dat ze nooit informatie hebben gekregen over behandelingswijzen.

Eén op drie van de patiënten zegt dat ze nooit informatie hebben ontvangen over de kosten van de opname. Op de psychiatrische afdelingen van het algemeen ziekenhuis is dat zelfs de helft van de patiënten.

Naast informatie geven, scoort ook inspraak van de patiënt slechter dan de andere items.

Sterke punten

Ook de sterke punten blijven onveranderd ten opzichte van 2016. Met op de eerste plaats informatie geven over waar de patiënt terecht kan wanneer problemen verergeren na ontslag. 75% van de  patiënten zegt dat zij hierover afspraken maakten met hun hulpverleners. Vooral de mobiele teams steken hier met kop en schouders uit boven de andere deelsectoren met 88%.

Het tweede beste resultaat wordt behaald op inspraak over het einde van de behandeling. In de centra geestelijke gezondheidszorg en revalidatiecentra zegt meer dan 84% van de patiënten dat zij meebeslisten over het einde van de behandeling.

Ook respect voor privacy scoort hoog. In de centra geestelijke gezondheidszorg zegt 88% van de patiënten dat hulpverleners altijd hun privacy respecteerden. Opvallend: In de psychiatrische verzorgingstehuizen zegt slechts de helft van de bevraagden dat hun privacy gerespecteerd werd.

Ook veiligheid van de zorg scoort hoger dan andere items. De helft van de patiënten zou de voorziening zeker aanbevelen aan familie en vrienden. De totale gemiddelde score voor alle deelsectoren samen is 7,8 op 10.

Vlaams indicatorenproject GGZ

De meting van de Vlaamse Patiënten Peiling wordt afgenomen binnen het VIP²-project dat deel uitmaakt van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Hier worden in samenspraak met de overheid, de zorgsector en patiëntenvertegenwoordigers kwaliteitsindicatoren ontwikkeld die relevante aspecten van de zorg meten. Het indicatorenproject is vrijwillig: elke voorziening kiest zelf of ze meedoet of niet. Het doel van dit project is om de burger te informeren over de kwaliteit van de zorg zodat die bewuste keuzes kan maken over zijn behandeling.

Vanaf de zomer 2018 zullen de resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling en de andere metingen binnen het VIP² GGZ, beschikbaar zijn op één centrale website: Zorgkwaliteit.be. Sinds 2015 kan je hierop de resultaten van de meting van de Vlaamse Patiënten Peiling binnen de algemene ziekenhuizen bekijken.

Ook dit jaar wordt de Vlaamse Patiënten Peiling gemeten in de geestelijke gezondheidszorg. De meetperiode vindt plaats van 5 maart tot 8 april. Misschien vul jij hem binnenkort wel in!

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.