Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

In een nieuw kleedje - De studiegroepen van het VPP

Het concept van de studiegroepen is de voorbije jaren wat veranderd. We willen meer mensen de kans bieden om, afhankelijk van het specifieke thema, aanwezig te zijn bij onderwerpen die hen aanbelangen. Daarom zullen de klassieke studiegroepen vanaf dit jaar vervangen worden door een nieuw concept: de 'VPP-activiteit'.

Om de stem van de patiënt goed te laten doorklinken in het beleid is het belangrijk om jullie noden en knelpunten te kennen. Dit doen we via de ledenbevraging, denkdagen of infoavonden of via studiegroepen. Doorheen de jaren stelden we vast dat verenigingen niet altijd vier keer per jaar kunnen deelnemen aan een vaste studiegroep. Eenmalig meedenken over een actueel thema is voor hen veel beter haalbaar. Op die manier kunnen we heel gericht inspelen op actuele thema's. Dat doen we vanaf nu dus door middel van de VPP-activiteit'.

VPP-activiteit: wat is dat?

Een VPP-activiteit kan de vorm aannemen van een denkdag, een uitwisselingsbijeenkomst, een infomoment… De activiteiten kunnen overdag, ’s avonds of in het weekend plaatsvinden. We proberen hierin zo veel mogelijk af te wisselen. Vóór en na iedere activiteit voorzien we mogelijkheden tot netwerking met andere patiëntenverenigingen.De data van deze VPP-activiteiten zullen telkens tijdig op onze website onder de rubriek ‘Activiteiten’ vermeld staan en in onze maandelijkse Nieuwsflits voor onze leden verschijnen. We zullen bovendien een uitnodiging via e-mail naar de eerste contactpersoon van iedere vereniging versturen. Deze contactpersoon kan de uitnodiging verder verspreiden naar mogelijk geïnteresseerde deelnemers uit zijn vereniging.

Data voorjaar 2016

Woensdag 24 februari: Hoe goed vind jij jouw weg in het ziekenhuis?

Als chronisch zieke patiënt kom je vaak in het ziekenhuis. De fysieke toegankelijkheid is een punt waar ziekenhuizen aandacht voor hebben. Maar hebben ziekenhuizen ook voldoende aandacht voor de bewegwijzering en het communiceren met patiënten? Iedereen heeft er baat bij dat de communicatie en informatie duidelijk is. Samen met jullie willen we aanbevelingen en tips opstellen om de communicatie tussen patiënten en het ziekenhuis te verbeteren. Voor iedere chronische aandoening zijn er specifieke aandachtspunten , dus kom mee nadenken op woensdag 24 februari. Zo willen we de kwaliteit van de communicatie in het ziekenhuis verbeteren!

  • 19-21 uur, lokalen VPP

Dinsdag 8 maart 2016: Tweede bijeenkomst stoma & incontinentie

Na een eerste verkennende bijeenkomst op 8 december 2015 organiseren we een tweede uitwisseling over het thema stoma & incontinentie. We zullen verder inzoomen op enkele specifieke thema’s en proberen tot enkele concrete aanbevelingen te komen. Begin februari volgt er meer informatie met een gedetailleerde agenda.

  • 19-21 uur, lokalen VPP

Donderdag 12 mei: Infomoment over big data in de gezondheidszorg

Wat is big data? Hoe kan big data in de gezondheidszorg ingezet worden? Wat kunnen de voor- en nadelen voor patiënten zijn? Waarom krijgt big data in de gezondheidszorg momenteel zoveel aandacht? Waarom zijn verschillende actoren (zoals farmaceutische bedrijven) geïnteresseerd? Kunnen patiëntenvereniging een rol spelen? Een antwoord op deze vragen krijg je op het infomoment!

  • 19-21 uur, lokalen VPP

Voor meer informatie kan je terecht bij de medewerkers van het VPP (info@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.