Uit: Samenspraak 84 | Inhoudstafel >

Edito

“In een geaccrediteerd ziekenhuis weet je als patiënt dat er duidelijke afspraken zijn rond de kwaliteit van zorg”

Vier jaar geleden ging Tilly Postelmans aan de slag als senior adviseur bij het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het NIAZ accrediteert zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen. Na een carrière in de zorgsector, was ze in 2006 de eerste Vlaamse auditor bij het NIAZ. We vroegen haar onder meer naar de voordelen van accreditatie voor de patiënt.

Tilly Postelmans

Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Wat is accreditatie?

Postelmans: “Accreditatie is een proces waarbij zorginstellingen hun manier van  werken aftoetsen aan normen van kwaliteit en veiligheid. De instellingen nemen  initiatieven om deze normen te halen en laten zich dan doorlichten door een externe  instantie om te kijken in welke mate ze aan de standaarden voldoen.”

 

VPP: Welke voordelen heeft accreditatie voor de patiënt?

Postelmans: “Zorginstellingen die door het NIAZ geaccrediteerd zijn, leveren  verantwoorde en veilige zorg en hebben een verbetercultuur: ze streven ernaar de  zorg voor elke volgende patiënt nog een beetje beter te maken. NIAZ-accreditatie  helpt hen hun kwaliteitsbeleid in de organisatie te verankeren en daar heeft de  patiënt dus direct baat bij.”

 VPP: Gaan al die controles en procedures niet ten koste van de tijd die zorgverleners aan patiënten kunnen besteden?  

Postelmans: “Werken aan kwaliteit en veiligheid voor accreditatie betekent niet dat alles op papier moet gezet worden. Vele zaken vergen gewoon goede afspraken op de werkplek. De NIAZ auditoren volgen tijdens de audit het spoor van het verblijf van patiënten doorheen de zorginstelling en  spreken daarbij met alle zorgverleners die betrokken zijn bij die zorg alsook met de  patiënten zelf.  Ze observeren de zorgverlening in de praktijk en doen niet enkel controles van de registraties op papier.”

VPP: Houden jullie bij de accreditatie ook rekening met punten die voor patiënten belangrijk zijn?

Postelmans: “Er zijn onderdelen die heel expliciet aandacht krijgen vanuit het belang van de patiënt. Alle patiëntenrechten zijn terug te vinden in de NIAZ kwaliteitsnorm zoals onder andere geïnformeerde toestemming en het indienen en afhandelen van klachten. De kwaliteitsnorm gaat ook verder dan de patiëntenrechten en vraagt bijvoorbeeld dat de patiënten geïnformeerd worden hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan veilige zorg. Zorgverleners en patiënten kunnen samenwerken om onder meer valincidenten, doorligwonden en  verkeerde medicatie te voorkomen.”

“In Nederland zijn er al een tijdje cliëntenraden actief binnen de zorginstellingen. Tien jaar geleden was dat nog heel pril en waren de leden van deze raden wat onwennig. Ze wisten niet goed wat hun rol was. Je zag dat met het jaar groeien. Nu hebben de meeste cliëntenraden een duidelijke agenda, weten ze goed waarbij ze betrokken willen worden en spreken ze met ombudspersonen en diverse zorgverleners en comités. Ze geven bij al die onderwerpen advies aan de instelling vanuit het patiëntenperspectief. In Vlaanderen staat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen. Er zijn enkele pilootprojecten geweest, zoals het Stakeholdersoverleg van Zorgnet-Icuro waaraan het Vlaams Patiëntenplatform ook deelneemt. Ik zie het wel groeien in Vlaanderen, maar heel voorzichtig. Het lijkt een soort ontvoogdingsstrijd van beide kanten: zorginstellingen en patiënten. Beide partijen zoeken voorzichtig naar hun rol, maar geloven wel in het belang van de evolutie.”

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.