Uit: Samenspraak 80 | Inhoudstafel >

Edito

In de bloemetjes - Ziekenhuizen die patiëntgerichte kwaliteitsindicatoren meten!

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw reikte op 30 november voor de derde keer een oorkonde uit aan de ziekenhuizen die binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten meten met de Vlaamse Patiënten Peiling én hun website laten beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Gerichte informatie aanbieden aan patiënten en hun ervaringen in kaart brengen, is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren.

Tour langs de Vlaamse ziekenhuizen

Drie jaar geleden reikten we voor het eerst een oorkonde uit om de ziekenhuizen die aan beide metingen deelnamen te belonen. Op deze manier hoopten we ook de ziekenhuizen die nog niet deelnamen, te stimuleren om mee te doen. We merken dat dit inderdaad effect had en zijn trots om te melden dat momenteel 46 van de 63 Vlaamse ziekenhuizen onze beide instrumenten gebruiken! Daarnaast zijn er nog enkele revalidatieziekenhuizen die aan de meting van de patiëntgerichtheid van hun website deelnemen. Zij volgen een lichtjes aangepast traject en zullen voor 2015 nog geen volledige resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling kunnen voorleggen. Daarom kwamen ze dit jaar nog niet in aanmerking voor een oorkonde.

Elk jaar organiseren we de uitreiking van de oorkondes per provincie in één ziekenhuis. Zo leren we de ziekenhuizen zelf ook beter kennen. De afgelopen drie jaar bezochten we al 15 ziekenhuizen tijdens de uitreiking. We kiezen daarbij steeds de ziekenhuizen uit die al het langst meedoen of een extra bijdrage leverden, zoals een deelname aan de testmeting van de Franstalige versie van de Vlaamse Patiënten Peiling.

We merken dat ziekenhuizen de uitreiking van deze oorkondes enorm waarderen. De uitreikingen zijn momenten waarop ervaringen uitgewisseld worden tussen ziekenhuizen onderling en waarop feedback gegeven wordt over werken met kwaliteitsmetingen. Deze feedback nemen we mee om de indicatoren zo goed mogelijk te laten aansluiten op de dagelijkse werking van ziekenhuizen.

Wie kwam in aanmerking voor een oorkonde?

Het VPP beloonde alle ziekenhuizen die via de Vlaamse Patiënten Peiling werk maken van het meten van patiëntenervaringen en ook deel-nemen aan de kwaliteitsindicator over de patiëntgerichtheid van hun ziekenhuiswebsite. In het kader van het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ontwikkelden we een eigen, gevalideerde vragenlijst die voor het derde jaar op rij gebruikt werd om patiëntenervaringen te meten. De vragenlijst gaat de kwaliteit van de zorg na vanuit patiëntenperspectief. Zo peilt de Vlaamse Patiënten Peiling onder meer naar goede informatieverstrekking, bejegening, respect voor privacy, patiëntveiligheid en participatie bij beslissingen. Ten slotte kan de patiënt het ziekenhuis een rapportcijfer geven voor de opname en kan hij aangeven of hij het ziekenhuis zou aanbevelen aan familie en vrienden.

De tweede kwaliteitsindicator die gemeten werd, gaat na in welke mate ziekenhuiswebsites patiëntgerichte informatie aanbieden. Met patiëntgerichte informatie bedoelen we informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten. Medewerkers van het VPP beoordeelden de ziekenhuiswebsites op acht aspecten aan de hand van een meetinstrument, namelijk:

  • gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid,
  • praktische informatie,
  • informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis,
  • informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis,
  • informatie over de kostprijs van zorg,
  • informatie over privacy en patiëntenrechten,
  • patiëntenvoorlichting en -ervaringen en
  • interactiemogelijkheden van de website.

Welke ziekenhuizen zetten we in de bloemetjes?

De 46 ziekenhuizen die we dit jaar graag in de bloemetjes zetten, zijn:

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst

Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis, Aalst

Sint-Vincentius-ziekenhuis, Deinze

AZ Sint-Blasius, Dendermonde

AZ Alma, Eeklo

AZ Jan Palfijn, Gent

AZ Sint-Lucas, Gent

Universitair Ziekenhuis Gent

AZ Lokeren

AZ Glorieux, Ronse

AZ Nikolaas, Sint-Niklaas

GZA Ziekenhuizen Antwerpen

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

Imeldaziekenhuis, Bonheiden

Sint-Jozefkliniek, Bornem

AZ Klina, Brasschaat

AZ Monica, Deurne

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

(UZA), Edegem

AZ Sint-Elisabeth, Herentals

AZ Sint-Maarten, Mechelen

Heilig Hart-ziekenhuis, Mol

AZ Turnhout

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

AZ Sint-Lucas, Brugge

Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper

Sint-Jozefs-kliniek, Izegem

AZ Groeninge, Kortrijk

Sint-Andries-ziekenhuis, Tielt

Koningin Elisabeth Instituut (KEI),

Oostduinkerke

AZ Delta, Roeselare

Sint-Rembert-ziekenhuis, Torhout

AZ Sint-Augustinus, Veurne

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Ziekenhuis, Waregem

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), Genk

Jessaziekenhuis, Hasselt

Sint-Franciskusziekenhuis, Heusden-

Zolder

Ziekenhuis Maas en Kempen, Maaseik

Mariaziekenhuis Noord-Limburg,

Overpelt

Sint-Trudoziekenhuis, Sint-Truiden

AZ Vesalius, Tongeren

Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria,

Halle

Universitair Ziekenhuis Brussel, Jette

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart,

Leuven

Universitaire Ziekenhuizen van de KU

Leuven

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart,

Tienen

AZ Vilvoorde (Jan Portaels)

De resultaten van de kwaliteitsmetingen

De resultaten van beide kwaliteitsmetingen kan je raadplegen op www.zorgkwaliteit.be. Dit is een website waarop je als patiënt op een eenvoudige manier resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen kan bekijken en met elkaar kan vergelijken. In Nieuwsbrief 78 van juni 2015 legden we uit wat de bedoeling is van deze website en hoe hij werkt. De resultaten van de Vlaamse Patiënten Peiling zullen begin 2016 beschikbaar zijn op deze website.

Na de metingen van de afgelopen jaren hoorden we van ziekenhuismedewerkers dat uit de resultaten van deze vragenlijst soms nieuwe werkpunten naar voren kwamen. Verschillende ziekenhuizen startten al verbetertrajecten op om deze werkpunten aan te pakken.

De resultaten over de patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsites kwamen in november online op www.zorgkwaliteit.be. We merken een positieve evolutie op wat betreft de patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsites. Waar de meeste websites in 2014 laag scoorden, zijn er dit jaar al heel wat ziekenhuizen met een mooie score. Voornamelijk op het vlak van informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis (bv. info over dwangmaatregelen, het jaarverslag of het inspectierapport) zagen we een inhaalbeweging. Ook de informatie over de zorgverleners en de kostprijs van de zorg wordt al veel uitgebreider gepresenteerd. Verschillende ziekenhuizen investeerden ook in een speciale deelwebsite waar kinderen informatie op maat vinden over hun ziekenhuisopname. Werkpunten voor de meeste ziekenhuizen zijn het aanbieden van een prijssimulator voor de meest voorkomende ingrepen en ziektes, concrete informatie over de samenwerking met patiëntenverenigingen en de rechtstreekse toegang tot het eigen elektronisch patiëntendossier.

Kwaliteitsverbetering op basis van kwaliteitsmetingen

Op 4 december 2015 vindt de Studiedag ‘Quality indicators @ work’ plaats. Het VIP² Kwaliteitsindicatorenproject organiseert deze studiedag om ziekenhuismedewerkers concrete handvaten aan te reiken om aan de slag te gaan met kwaliteitsresultaten. Het Vlaams Patiëntenplatform zal die dag een workshop leiden over het actief betrekken van patiënten in een verbeterproject en zal ook een bijdrage leveren aan een workshop over communicatie als essentieel onderdeel van kwaliteit. Tijdens deze workshops zullen we inzoomen op de goede praktijken die al in ziekenhuizen bestaan. We willen ziekenhuizen graag stimuleren om deze goede praktijken met elkaar te delen om van elkaar te kunnen leren.


Voor meer informatie kan je terecht bij Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).


Oorkonde 2015 alle deelnemende ziekenhuizen

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.