Uit: Samenspraak 73 | Inhoudstafel >

Edito

Hospitalisatieverzekeringen mutualiteiten

In onze nieuwsbrief van januari 2014 lieten we jullie weten dat de CM als eerste de leeftijdsgrens bij hospitalisatieverzekeringen heeft afgeschaft. Voorheen was aansluiting bij een hospitalisatieverzekering slechts mogelijk voor wie nog geen 65 jaar was.

Uitbreiding afschaffing leeftijdsgrens

Ondertussen hebben ook andere mutualiteiten hun leeftijdsbeleid voor hospitalisatieverzekeringen gewijzigd. 65-plussers zullen voortaan tussen meerdere hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten kunnen kiezen. Hieronder vind je een overzicht.

Overzicht afschaffing leeftijdsgrens bij hospitalisatieverzekeringen
Mutualiteit Voor welke verzekeringsproducten werd de leeftijsgrens van 65 jaar afgeschaft? Datum afschaffing leeftijdsgrens Voor welke verzekeringsproducten geldt wel nog een leeftijdsgrens van 65 jaar?
Christelijke Mutualiteit
 • CM-Hospitaalplan
 • CM-Hospitaalfix
 • CM-Hospitaalfix Extra
1 januari 2014 /
Liberale Mutualiteit
 • Hospitaal-Plus 100
1 april 2014
 • Hospitaal-Plus 200
Socialistische Mutualiteit van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
 • KliniPlan
 • KliniPlanPlus
1 mei 2014
Socialistische Mutualiteit van Brabant
 • Hospimut
 • Hospimut Plus 
1 mei 2014 /
Onafhankelijke Mutualiteiten: Partena, Securex, OZ
 • Hospitalia 
1 juli 2014
 • Hospitalia Ambulant
 • Hospitalia Plus 
Vlaamse & Neutraal Ziekenfonds, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
 • HospiPlan & HospiPlus
 • AmbuPlan & AmbuPlus
1 april 2014 /

De premies en waarborgen van de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten verschillen. Informeer je dus goed wanneer je een keuze maakt. De vergelijking van het Vlaams Patiëntenplatform kan hierbij hulp bieden.

Vergelijking hospitalisatieverzekering mutualiteiten

Het VPP maakte voor het derde  jaar op rij een vergelijking van de hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten. Deze vergelijking focust op de dekking van voorafbestaande aandoeningen. Wanneer je bij aansluiting tot de hospitalisatieverzekering een aandoening hebt, dan wordt de terugbetaling van de medische kosten voor die bestaande aandoening beperkt.

De vergelijking biedt bovendien informatie over de waarborg ambulante kosten voor ernstige ziekten. Daarnaast vind je er terug hoe deze verzekeringen ziekenhuisdiensten voor geriatrie, revalidatie en psychiatrie vergoeden. Het VPP dankt alle mutualiteiten om de inhoud van deze vergelijking na te kijken.

De vergelijking vind je terug als je op onze website doorklikt op ‘Nieuws’. 


Ter informatie: beleid private verzekeraars

 1. Individuele hospitalisatieverzekeringen van private verzekeraars

Private verzekeraars sluiten in tegenstelling tot mutualiteiten de kosten van voorafbestaande ziekten of aandoeningen uit in hun individuele hospitalisatieverzekeringen. Zij hanteren nog steeds leeftijdsgrenzen waardoor het aansluiten bij een private hospitalisatieverzekering na je 65ste moeilijk of onmogelijk is.

 1. Beroepsgebonden hospitalisatieverzekeringen van private verzekeraars

Voor de afsluiting van een collectieve hospitalisatieverzekering via je werk of het werk van je partner is niet steeds een medische vragenlijst vereist. Dat is bijvoorbeeld het geval in bedrijven of organisaties met een groot aantal werknemers. Tenzij het verzekeringscontract het anders bepaalt, is in deze situatie een voorafbestaande aandoening ook gedekt.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.