Uit: Samenspraak 86 | Inhoudstafel >

Edito

Hoe wordt eerstelijnszorg in de toekomst georganiseerd?

Onze Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, wil de eerstelijnszorg versterken. Om ze te verstevigen is een hervorming nodig. Daarbij moet er rekening gehouden worden met de noden, knelpunten, wensen en verwachtingen die patiënten dagelijks ervaren. Op donderdag 16 februari 2017 vindt de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ plaats. Daar zal de minister de hervorming voorstellen.

Onder meer tandartsen maken deel uit van de eertselijnszorg.Ter voorbereiding van de eerstelijnsconferentie dachten werkgroepen na over hoe de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers,.. hervormd moet worden. Samen met vertegenwoordigers van artsen, kinesitherapeurten, apothekers, verpleegkundigen,… nam het VPP actief deel aan deze werkgroepen en was het zelfs voorzitter van de werkgroep ‘Integrale zorgmodellen’.

Onze inbreng was gebaseerd op een ruime bevraging van onze ledenverenigingen (2015). Patiënten gaven ons volgende belangrijke punten door:

 • de patiënt moet de regie over zijn zorg bewaren;
   
 • er moet steeds een vrije keuze van zorgverlener mogelijk zijn;
   
 • er is nood aan een laagdrempelig klachtrecht;
   
 • een zorgcoördinator kan een patiënt helpen bij de regie van zijn zorg;
   
 • bij complexe en moeilijke situaties kan een zorgcoördinator beroep doen op een case-manager die de zorgcoördinator praktisch en inhoudelijk ondersteunt;
   
 • een gedeeld dossier blijft belangrijk zodat alle betrokken zorgverleners en de patiënt informatie hebben over afspraken en het behandelplan kunnen raadplegen;
   
 • kwaliteit van zorg moet gemeten worden en toegankelijk zijn voor het grote publiek.

Onze volledige standpunttekst kan je nalezen op deze pagina. Die kwam tot stand op basis van een uitgebreide telefonische bevraging van onze patiëntenverenigingen en een samenkomst in Heverlee waarop alle resultaten besproken werden.

Eerstelijnsconferentie op 16 februari in Brussel!

Op donderdag 16 februari 2017 vindt de conferentie ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ plaats. Daar zal het finale rapport van minister Vandeurzen over de hervorming voorgesteld worden. Onze verenigingen ontvingen intussen een uitnodiging om gratis deel te nemen aan de conferentie. Meer informatie over de conferentie en de teksten die zullen worden voorgesteld, vind je op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

Voor meer informatie:

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.