Uit: Samenspraak 84 | Inhoudstafel >

Edito

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven behaalde een JCI-accreditatie

Op de campus Kortenberg van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven (UPC KU Leuven) ontmoetten we Seppe Deckx. Hij genoot een opleiding als kinesitherapeut en psychomotorisch therapeut en werkt nu 9 jaar bij het UPC KU Leuven, waarvan 4,5 jaar als kwaliteitscoördinator. 

Seppe Deckx

Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Jullie zijn het eerste psychiatrisch ziekenhuis dat een accreditatie behaalde. Waarom zijn  jullie hiermee gestart?

Deckx: “Toen we vanuit verschillende organisaties opgingen in UPC KU Leuven leek een accreditatie ons iets dat kon helpen om  de associatie goed te laten verlopen. Het was nuttig om onze manier van werken en de procedures gelijk te trekken. Een tweede  reden was dat we als universitair centrum een voortrekkersrol willen spelen. Kwaliteit van zorg is enorm belangrijk en accreditering  is daar een onderdeel van.”

“Het UZ Leuven behaalde al eerder een accreditatie en precies door de nauwe samenwerking was ons voortraject redelijk kort in  vergelijking met andere ziekenhuizen. Begin 2012 zijn we echt in gang geschoten en in december 2013 behaalden we de  accreditatie. Andere ziekenhuizen doen er soms tot vijf of zes jaar over, maar in ons geval kon er veel kennis doorstromen vanuit  het UZ Leuven. Zo stonden enkele medewerkers van het UZ Leuven die daar het traject doorlopen hadden ons met raad en daad  bij en konden we het document management systeem gebruiken dat zij ontwikkeld hadden.”

VPP: Hebben jullie nu een ‘voorsprong’ op andere psychiatrische ziekenhuizen?

 Deckx: “Op het gebied van werken met systemen en procedures hebben we misschien wel een voorsprong, maar of dat ook  betekent dat de kwaliteit van zorg beter is dan in andere ziekenhuizen? Dat durf ik niet zeggen. Op dit moment zijn we het enige  psychiatrisch ziekenhuis met een JCI-accreditatie, maar dat zal zeker niet zo blijven. Heel wat ziekenhuizen zitten momenteel in  een accreditatietraject.”

 VPP: Is het accreditatiekader van JCI aangepast aan de context van de geestelijke gezondheidszorg? Het is immers  ontwikkeld voor algemene ziekenhuizen.

Deckx: “Enerzijds zijn er enkele standaarden die niet toepasbaar zijn. Standaarden over chirurgie kunnen bijvoorbeeld bij ons niet gecontroleerd worden omdat er gewoonweg geen chirurgie is. Anderzijds merkten we dat wij hen soms eigenlijk beter konden uitleggen hoe het eraan toe gaat in de psychiatrie. Een voorbeeld hiervan is het omgaan met suïciderisico: de mensen van JCI gaven aan dat zij verwacht hadden meer vrijheidsbeperkende maatregelen aan te treffen. Zij waren soms echt verwonderd over onze aanpak.”

VPP: Welke voordelen heeft de accreditatie voor jullie patiënten gehad?

Deckx: “Alles wat je doet op het vlak van kwaliteit, doe je voor de patiënten. We hopen dus wel dat zij er ook echt een meerwaarde van ervaren. Door het traject met JCI konden we onder andere de systematische opvolging van incidentmeldingen naar een hoger niveau tillen. Op basis van deze meldingen kunnen we analyses maken en proberen om dingen te verbeteren. Dat kan de kwaliteit van de zorg natuurlijk alleen maar ten goede komen.”

VPP: Hoe gingen jullie zorgverleners om met het hele accreditatieproces en alle werk dat dit met zich meebracht? Konden jullie hen gemakkelijk motiveren?

Deckx: “Voor een aantal dingen was het gemakkelijk om mensen te motiveren. Incidentmeldingen bijhouden vraagt veel inspanningen, maar de medewerkers zien er het nut van in als ze merken dat er met de meldingen ook echt iets gebeurt. Voor bijvoorbeeld handhygiëne was het moeilijker voor artsen en therapeuten.”

VPP: Hoe hebben jullie patiënten betrokken bij de kwaliteitsverbeteringsprocessen?

Deckx: “Bij de invoering van identificatiebadges hebben we op enkele afdelingen een paar opties getest en lieten we ook patiënten een vragenlijst invullen. Op basis daarvan namen we uiteindelijk onze beslissing. JCI vindt het belangrijk om de mening van patiënten te kennen. Ze vinden tevredenheidsbevragingen heel belangrijk en wat er mee gebeurt.”

VPP: Waaraan moeten jullie nog werken? Wat zijn doelen voor de nabije toekomst?

Deckx: “We gaan opnieuw voor de accreditering in voorjaar 2017. Tijdens dat proces willen we de opmerkingen van medewerkers zeker ter harte nemen. We hebben al een eerste analyse gemaakt van de administratieve belasting. Als we voor een betere werking van onze systemen kunnen gaan en tegelijk kunnen vereenvoudigen, dan is dat een grote vooruitgang.”

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.