Uit: Samenspraak 78 | Inhoudstafel >

Edito

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE): een voorstelling

Op de Algemene Vergadering van het Vlaams Patiëntenplatform op zaterdag 14 maart kondigde minister Maggie De Block aan dat het VPP vanaf het najaar in de Raad van Bestuur van het KCE zal zetelen. We maken graag van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij wat het KCE precies doet en welke inbreng het VPP er zal kunnen geven.

Logo KCE
Aangepast van: http://kce.fgov.be/nl/content/over-het-kce

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg koos voor de afkorting KCE als samentrekking van Kenniscentrum en Centre d’Expertise. Het KCE heeft een driedelige missie, namelijk:

  1. De beleidsmakers adviseren bij het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering. Dit doet het KCE door middel van analyses en wetenschappelijke studies.
  2. De weg naar de best mogelijke oplossingen wijzen. Het Kenniscentrum is niet betrokken bij de besluitvorming zelf en evenmin bij de uitvoering ervan, maar heeft wel een functie als wegwijzer. Het KCE streeft hierbij naar een optimaal toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit, rekening houdend met de toenemende vraag en budgettaire beperkingen.
  3. De zorgverleners ondersteunen door klinische richtlijnen te ontwikkelen en aan te passen aan de steeds evoluerende wetenschappelijke kennis. Bovendien probeert het KCE met zijn methodologische publicaties een leidraad te bieden aan andere onderzoekers in de gezondheidszorg.

Het KCE is actief in vier grote domeinen:

  • ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen,
  • evaluatie van medische technologieën en geneesmiddelen,
  • organisatie en financiering van de gezondheidszorg en
  • ontwikkeling van nauwgezette handleidingen voor adequaat studiewerk.

Vlaams Patiëntenplatform in de Raad van Bestuur van het KCE!

Samen met zijn Franstalige tegenhanger la LUSS zal het VPP vanaf het najaar zetelen in de Raad van Bestuur van het Kenniscentrum. Daar zal het de stem van de patiënt vertegenwoordigen door:

  • insteek te geven in het onderzoeks-programma van het KCE vanuit patiëntenperspectief,
  • de aanbevelingen van de KCE-rapporten te controleren op patiëntgerichtheid en
  • na te gaan of patiënten op een goede manier betrokken werden. 

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.