Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

Het eerste 'antennejaar' - 366 dagen om ervoor te gaan!

Beste ledenverenigingen,

beste patiënten,

2015 was een spannend jaar voor het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Op onze Algemene Vergadering in maart bracht minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, een heel fijne boodschap. Ze kondigde er aan dat ze de subsidieaanvraag van het VPP en Trefpunt Zelfhulp voor de oprichting van regionale antennes ondersteunt.

Met deze antennes willen we vier doelstellingen bereiken: de werking van patiëntenverenigingen ondersteunen, verenigingen helpen bij kwaliteitsvolle dienstverlening, deelname aan lokale netwerken (eerstelijn, ziekenhuis…) en als brug tussen patiëntenverenigingen en de overheid functioneren.

In 2015 namen we de tijd om het project concreter uit te werken, een locatie te zoeken en personeel aan te werven.

Minister De Block samen met voorzitter Gemma Reynders-Broos tijdens de Algemene Vergadering (19.03.2015)

Foto: Minister De Block samen met voorzitter Gemma Reynders-Broos tijdens de Algemene Vergadering (19.03.2015)

In 2016 zullen we echt uit de startblokken kunnen schieten in Limburg en in Brussel. De Limburgse antenne zal aan de slag gaan op de CORDA-campus in Hasselt. De drie personeelsleden zijn ondertussen aangeworven en startten op 18 januari. We heten hen bij deze ook graag van harte welkom en wensen hen een boeiende tijd toe. De medewerkers voor de Brusselse antenne zullen in Leuven werken en regelmatig naar Brussel gaan om er de verenigingen te ondersteunen.

Voor vragen over de werking van de antennes kunnen jullie voorlopig nog terecht bij de medewerkers van het Vlaams Patiëntenplatform en Trefpunt Zelfhulp. We geven de antennemedewerkers graag de tijd om hun netwerk uit te bouwen en de verenigingen te leren kennen. We houden jullie zeker verder op de hoogte via al onze communicatiekanalen, maar kijken alvast heel erg uit naar het eerste ‘antennejaar’.

Ik wens jullie alvast een gelukkig en vooral een gezond 2016 en hoop jullie te mogen verwelkomen op onze Algemene Vergadering op zaterdag 19 maart 2016.

Gemma Reynders-Broos, voorzitter

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.