Uit: Samenspraak 72 | Inhoudstafel >

Edito

Heet van de naald: kwaliteit van zorg

NIEUW: studiegroep kwaliteit

Het Vlaams Patiëntenplatform richt een nieuwe studiegroep ‘kwaliteit’ op. Er wordt immers steeds meer belang gehecht aan goede kwaliteit van zorg. Denk maar aan de kwaliteitsverbeteringsprojecten binnen de algemene ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel is een goede kwaliteit van zorg helaas nog niet voor alle patiënten gegarandeerd. Bovendien betekent goede kwaliteit van zorg vaak iets anders voor patiënten dan voor professionals. In deze studiegroep willen we samen met geïnteresseerde patiëntenvertegenwoordigers nadenken over belangrijke aspecten van kwaliteit, ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen.

De studiegroep ‘kwaliteit’ vindt plaats in de lokalen van het Vlaams Patiëntenplatform op:

 • donderdag 22 mei van 19u tot 21u
 • donderdag 6 november van 19u tot 21u

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sabine Van Houdt (016 23 05 26 of sabine.vanhoudt@vlaamspatientenplatform.be).

Vlaams Indicatorenproject VIP²

Patiëntgerichte vertaling van de kwaliteitsindicatoren

In de nieuwsbrief van januari 2013 gaven we al wat meer uitleg over het kwaliteitsindicatorenproject voor de Algemene Ziekenhuizen. In het kader van dit project werden kwaliteitsindicatoren[1] ontwikkeld rond ‘moeder en kind’, oncologie, cardiologie, orthopedie en ziekenhuisbrede domeinen. Met deze indicatoren meten de algemene ziekenhuizen de kwaliteit van hun zorg. Momenteel zijn de meeste indicatoren klaar voor gebruik, maar zijn ze nog zeer technisch geformuleerd. Het Vlaams Patiëntenplatform werkt samen met patiëntenvertegenwoordigers en ziekenhuismedewerkers aan een patiëntgerichte ‘vertaling’ van de indicatoren. Zo moeten patiënten zich niet verdiepen in medisch jargon om de indicatoren te begrijpen. Het is de bedoeling dat patiënten de resultaten van deze kwaliteitsindicatoren met patiëntgerichte omschrijvingen in de toekomst kunnen raadplegen op een centrale website.

Momenteel is al werk gemaakt van de ‘vertaling’ van de indicatoren rond de behandeling van borstkanker, samen met de verenigingen Onthaalcentrum Naboram vzw, Samen na Borstoperatie en Samen Verder Kempen vzw. Ook voor de indicatoren rond knie- en heupprothesen zullen patiëntenvertegenwoordigers meewerken vanuit de Vlaamse Reumaliga vzw, Reumatoïde Artritis Limburg vzw en Charcot Marie Tooth België vzw. Op korte termijn zullen nog patiëntenverenigingen rond cardiologie en ‘moeder en kind’ gecontacteerd worden om een gelijkaardige vertaaloefening te maken. Het VPP werkte ten slotte aan een patiëntgerichte omschrijving van de indicatoren die het zelf ontwikkelde: de Vlaamse Patiënten Peiling en de indicator rond de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites.

Meting Vlaamse Patiënten Peiling maart 2014

Verbleef je tussen 17 maart en 11 april 2014 minstens één nacht in het ziekenhuis? Dan is het mogelijk dat je uitgenodigd werd om de Vlaamse Patiënten Peiling in te vullen. Dit is een vragenlijst die door het Vlaams Patiëntenplatform samen met onze patiëntenvertegenwoordigers ontwikkeld werd binnen het kwaliteitsindicatorenproject (zie hierboven). De vragenlijst meet de ervaringen en tevredenheid van patiënten over hun ziekenhuisverblijf.

Het gebruik van een uniforme, gevalideerde vragenlijst maakt een vergelijking tussen ziekenhuizen op vlak van dienstverlening mogelijk. Zorginstellingen kunnen de feedback van patiënten gebruiken om de kwaliteit en efficiëntie van hun zorgverlening te verhogen. Het instrument vertrekt vanuit het perspectief van de patiënt, met stellingen zoals ‘Ik kreeg van mijn verwijzende arts vooraf informatie over hoe ik mij moest voorbereiden op deze opname in het ziekenhuis.’, ‘De artsen gaven mij begrijpelijke uitleg.’ en ‘Welk cijfer zou u dit ziekenhuis geven voor deze opname?’. Op pagina’s 10 tot en met 12 van deze nieuwsbrief vind je de volledige vragenlijst.

De vragenlijst bestaat uit 28 inhoudelijke vragen en een aantal vragen over de persoon die de vragenlijst invult. De vragenlijst is opgedeeld in de volgende secties:

 1. Informatie in te vullen door een medewerker van het ziekenhuis (5 vragen)
 2. Aard van het ziekenhuisverblijf (gepland/ongepland) (1 vraag)
 3. Opname in het ziekenhuis (3 vragen)
 4. Verblijf in het ziekenhuis (20 vragen)
 5. Ontslag uit het ziekenhuis (3 vragen)
 6. Algemene beoordeling (2 vragen)
 7. Vragen over uzelf (demografische gegevens) (10 vragen)

De Vlaamse Patiënten Peiling wordt anoniem ingevuld en verwerkt. De vragen op het einde van de vragenlijst over leeftijd, geslacht enz. zijn dus niet bedoeld om de patiënt te identificeren maar om onderzoek mogelijk te maken naar eventuele verschillen tussen groepen patiënten met andere persoonskenmerken.

In maart 2014 namen volgende ziekenhuizen deel aan de meting van de Vlaamse Patiënten Peiling:

Antwerpen:

 • AZ Sint-Elisabeth Herentals
 • AZ Turnhout
 • Fusieziekenhuis Monica Deurne
 • Heilig Hart Ziekenhuis Mol
 • Imeldaziekenhuis Bonheiden
 • Sint-Jozefskliniek Bornem
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen - Edegem
 • Ziekenhuis Netwerk Antwerpen ZNA
 • Ziekenhuizen GasthuisZusters Antwerpen

Limburg:

 • AZ Vesalius Tongeren
 • Jessaziekenhuis Hasselt
 • Mariaziekenhuis Noord-Limburg Overpelt
 • Ziekenhuis Oost-Limburg Genk

Oost-Vlaanderen:

 • Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst
 • AZ Alma Eeklo – Sijsele
 • AZ Glorieux Ronse
 • AZ Jan Palfijn Gent
 • AZ Nikolaas Sint-Niklaas
 • AZ Sint-Lucas Gent
 • Universitair Ziekenhuis Gent
 • Onze-Lieve-Vrouw-ziekenhuis Aalst
 • Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze

Vlaams-Brabant:

 • AZ Vilvoorde
 • Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven
 • Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle
 • Universitair Ziekenhuis Brussel Jette
 • Universitaire Ziekenhuizen van de KU Leuven

West-Vlaanderen:

 • AZ Groeninge Kortrijk
 • AZ Damiaan Oostende
 • AZ Sint-Augustinus Veurne
 • AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
 • AZ Sint-Lucas Brugge
 • Heilig-Hart Ziekenhuis Roeselare
 • Jan Yperman Ziekenhuis Ieper
 • O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem
 • Revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke
 • Sint-Andriesziekenhuis Tielt
 • Sint-Jozefskliniek Izegem
 • Sint-Rembertziekenhuis Torhout
 • Stedelijk Ziekenhuis Roeselare

Voor meer informatie kan je terecht bij Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).
De Vlaamse Patiënten Peiling kan je hier bekijken. 

Kwaliteitsindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg

In 2013 werd hard gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de geestelijke gezondheidszorg. De indicatoren worden ontwikkeld in zes groepen:

 • depressie bij volwassenen en ouderen: ernstmeting van depressie, betrekken van de context (familie, vrienden) en monitoring van het behandelproces.
 • patiëntenparticipatie: inzetten van ervaringsdeskundigen, gedeelde besluitvorming als procesindicator en gedeelde besluitvorming als structuurindicator.
 • patiëntveiligheid: Metabool syndroom, risicoassessment patiëntveiligheid, suïcidepreventiebeleid en volledig geneesmiddelenvoorschrift.
 • continuïteit en coördinatie: synthesebrief, zorgnetwerkplan, tijdig contact na ontslag en zorgoverleg.
 • gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren: zorgtraject, impact op levensdomeinen en behandelrichtlijnen.
 • Vlaamse Patiënten Peiling: Het Vlaams Patiëntenplatform werkt samen met patiëntenvertegenwoordigers en professionals aan een vragenlijst om ervaringen en tevredenheid van patiënten over de geestelijke gezondheidszorg te meten. In een eerste fase brengen we belangrijke aspecten van kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg in kaart. Dit gebeurt door inbreng te vragen aan patiëntenvertegenwoordigers en professionals. Hiervoor organiseren we twee denkdagen. Op zaterdag 26 april van 13 tot 16u vindt een denkdag voor patiëntenvertegenwoordigers plaats rond belangrijke aspecten van kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Op een later tijdstip volgt de denkdag voor professionals. Op basis van de inbreng van patiëntenvertegenwoordigers en professionals, bestaande instrumenten en internationale wetenschappelijke literatuur komen we tot een zeer uitgebreide lijst van aspecten rond kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg. In een tweede fase zullen we deze uitgebreide lijst beperken tot de belangrijkste aspecten. Dit gebeurt tijdens een tweede denkdag met onze patiënten-vertegenwoordigers op 4 oktober 2014 van 10 tot 13u. Tijdens een tweede denkdag met professionals bekijken we de haalbaarheid en relevantie van de vragen voor de verschillende soorten geestelijke gezondheidszorg. Al deze informatie zal als basis dienen voor een eerste versie van de vragenlijst. Deze zal nadien wetenschappelijk gevalideerd worden.

Heb je nog vragen of ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan de denkdagen? Neem dan contact op met Sabine Van Houdt (sabine.vanhoudt@vlaamspatientenplatform.be of 016 23 05 26).


[1] Indicatoren zijn meetbare elementen van een bepaald aspect van de zorg. Ze meten de klinische en organisatorische kwaliteit van de zorg

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.