Uit: Samenspraak 81 | Inhoudstafel >

Edito

GEZOCHT: getuigenissen over klachtrecht!

In het voorjaar van 2016 komt er een update van onze brochure ‘Ken je rechten als patiënt’. We passen de brochure aan met actuele informatie, maar willen ook focussen op het klachtrecht. Daarom zijn we op zoek naar getuigenissen! Heb jij ooit klacht ingediend over een ambulante zorgverstrekker (zoals een huisarts, tandarts, kinesitherapeut of thuisverpleegkundige) of een zorgverstrekker in het ziekenhuis? Laat ons dan zeker weten hoe je dit hebt ervaren! Wist je waar je terecht kon? Verliep de procedure vlot?

Reacties mag je richten aan Sarah Defloor (sarah.defloor@vlaamspatienten
platform.be
of 016 23 05 26).

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.