Uit: Samenspraak 94 | Inhoudstafel >

Edito

Getuigenissen over inzage in elektronisch patiëntendossier

Meer en meer patiënten ontdekken dat ze hun dossier online kunnen inkijken. Wat zijn de voordelen van die online inzage? Verandert het de relatie met je arts? Wij peilden bij drie patiënten naar hun ervaringen.

“Doordat ik mijn dossier kan inkijken, kan ik mijn arts gericht vragen stellen”

Hilde Van de Voorde, voorzitter van patiëntenvereniging Stoma Ilco

“Een drietal maanden geleden las ik in een artikel dat het mogelijk is om online je patiëntendossier in te kijken via bijvoorbeeld je smartphone. Ik bezocht de website van COZO[1] en logde in met mijn eID en pincode via de itsme app. Ik volgde een procedure waarbij ik mijn toestel moest registreren en een inlogcode moest aanmaken. Vervolgens was COZO gebruiksklaar.

Hilde Van de Voorde

In mijn elektronisch patiëntendossier vond ik een overzicht terug van medische beeldvorming, verslagen, bloeduitslagen, gemaakte afspraken, wie mijn dossier reeds consulteerde en wie ik toestemming had gegeven om mijn dossier in te kijken.

Niet lang nadat ik mijn elektronisch patiëntendossier ontdekte, kon ik er al handig gebruik van maken. Na een meniscusoperatie ging ik op controle. De beelden van de MR en mijn bloeduitslagen keek ik vooraf online in. Tijdens de controleconsultatie vertelde de dokter mij dat er niet veel meer aan mijn knie gedaan kon worden. Met die boodschap eindigde het gesprek. Tot ik de dokter vertelde dat ik mijn MR beelden online had ingekeken en zelf geen verschil zag tussen de beelden van voor en na de operatie.

De dokter gooide het gesprek opeens over een andere boeg: hij draaide het scherm van zijn computer en gaf mij uitleg over wat op de MR’s te zien was en wat hij tijdens de operatie had gedaan. Tot slot vroeg hij of ik alles begrepen had en vertelde hij mij dat er eigenlijk maar één goede oplossing was: een nieuwe knie plaatsen. Na zijn uitleg begreep ik deze beslissing.

Dankzij de informatie die ik via mijn elektronisch patiëntendossier kon inkijken, was ik in staat om vragen te stellen aan de dokter die ervoor zorgden dat ik de beslissing van de dokter beter begreep. Zonder deze extra uitleg was ik in het ongewisse gebleven.”

“Patiënt en ziekenhuis besparen heel wat tijd”

Hans De Cooman, patiënt in UZ Leuven

“Een aantal jaren geleden kwam iemand van de sociale dienst van UZ Leuven me uitleg geven over betalingen en zo. Toen vertelden ze me dat ik mijn dossier kon inkijken via de computer. Ik vind het interessant dat op mynexuzhealth[2] alle foto’s, scans, uitslagen, verslagen, facturen,… staan. Zo kan ik alles goed opvolgen. Ook alle afspraken staan er in en je stelt zelf in wanneer en hoe dikwijls dat je hieraan wilt herinnerd worden.

Hans De Cooman

Ik ga dikwijls alleen naar het ziekenhuis en krijg dan een hele uitleg over mijn gezondheidstoestand. Een paar dagen nadien ben ik soms bepaalde dingen vergeten en kan ik via de computer het verslag opnieuw bekijken. Ook voor mijn huisarts is het makkelijker nu hij mijn online dossier kan inkijken. Vroeger moest hij zoeken in papieren verslagen en dat kostte veel meer tijd. Ook als ik een verslag nodig heb voor bijvoorbeeld de arbeidsgeneesheer, kan ik dat makkelijk online opvragen. Vroeger moest ik bellen of mailen naar het ziekenhuis. Zowel de patiënt als het ziekenhuis besparen zo heel wat tijd.

Ook als ik voor sommige onderzoeken vragenlijsten moet invullen, komen ze in mijn dossier terecht. Zo kan ik ze thuis op voorhand invullen. Als ik vragen heb over medische verslagen, facturen, afspraken ... kan ik steeds een link uit mijn dossier invoegen. Vroeger moest ik dat telefonisch doen en dat was omslachtiger.”

“Als het Brussels Gezondheidsnetwerk al had bestaan, had me dat veel pijn en complicaties bespaard”

Michèle Wilikens, patiënte in UZ Brussel

“Eind 2008 werd ik het slachtoffer van een overval, waarbij ik lelijk werd toegetakeld.

De gevolgen waren ernstig, omdat ik lijd aan de genetische ziekte AGS - Adrenogenitaal Syndroom - en de ziekte van Addison. Bij fysieke problemen komt mijn lichaam in een hevige stresssituatie terecht die kan leiden tot mijn overlijden. Tenzij ik onmiddellijk intraveneus een grote hoeveelheid cortisone toegediend krijg.

Michéle Wilikens

Omdat de overval op straat gebeurde, werd ik naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar waren de zorgverleners niet op de hoogte van AGS en Addison. Hierdoor stelden de artsen een totaal foute diagnose. Ze dienden me geen cortisone toe en de huid op mijn benen werd genaaid i.p.v. weggesneden. Gelukkig werd ik ‘s anderdaags op mijn aandringen naar het UZ Brussel overgebracht waar ik reeds jaren patiënt ben.

Als toen het Brussels Gezondheidsnetwerk al had bestaan dan had de chirurg van het eerste ziekenhuis mij onmiddellijk de juiste behandeling kunnen geven of nog beter, mij meteen doorverwezen naar UZ Brussel. Het had mij veel pijn en complicaties bespaard.”



[1] Meer informatie over de verschillende patiëntenportalen vind je in dit artikel.

[2] Mynexuzhealth is het patiëntenportaal van UZ Leuven, in samenwerking met andere ziekenhuizen.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.