Uit: Samenspraak 79 | Inhoudstafel >

Edito

Geneesmiddelen - Invloed op rijgeschiktheid

Bepaalde medicijnen kunnen een invloed hebben op je rijgedrag. Het is aan je arts om te beoordelen of de geneesmiddelen die hij voorschrijft je rijgedrag kunnen beïnvloeden. Het behoort tot zijn taak om jou in te lichten over de mogelijke gevolgen die het voorschreven geneesmiddel (hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met andere geneesmiddelen of alcohol) op je rijgedrag kan hebben.

Ook medicijnen die je vrij bij de apotheker kan kopen (hoestsiroop, pijnstillers, medicatie tegen reisziekte,…) kunnen je rijvaardigheid ondermijnen. Daarvoor draag je natuurlijk zelf de verantwoordelijkheid. Onderschat de mogelijke effecten niet en lees dus aandachtig de bijsluiter!

De volgende groepen van geneesmiddelen kunnen verkeersgevaarlijke producten bevatten:

Groepen van geneesmiddelen die verkeersgevaarlijke producten kunnen bevatten
Groep van geneesmiddelen: Behandeling van:
Slaapmiddelen Slaapstoornissen
Kalmeermiddelen Angstgevoelens
Antidepressiva Depressie
Neuroleptica Psychische problemen
Anti-epileptica Epilepsie 
Antihistaminica Allergie, reisziekte
Bètablokkers Hoge bloeddruk
Hoestmiddelen Hoest
Analgetica Hevige pijn
Stimulerende middelen Vermoeidheid
Eetlustremmers Overgewicht
Insuline, orale antidiabetica Suikerziekte
Oogdruppels en -zalven Oogproblemen 

Bron: brochure BIVV - Neem je Geneesmiddelen? Voorzichtig achter het stuur!

Niet elk geneesmiddel uit een van bovengenoemde groepen van geneesmiddelen zal een invloed uitoefenen op je rijvaardigheid, maar het zijn wel geneesmiddelen waar de kans groter is dat ze gevaarlijk zijn in het verkeer. Raadpleeg dus steeds de bijsluiter en bij twijfel ook je behandelend arts en/of apotheker.

De kijk van een wetenschapper: een interview met prof. dr. Alain Verstraete (toxicoloog, UGent)

prof. dr. Alain Verstraete Foto: prof. dr. Alain Verstraete

Vormt het gebruik van medicatie in het verkeer een groot probleem? Zo ja, op welke manier uit zich dat dan?

"Een Franse studie heeft aangetoond dat er 3,3% minder slachtoffers van verkeersongevallen zouden zijn als niemand zou rijden met rijgevaarlijke geneesmiddelen. Dat toont volgens mij aan dat rijden onder invloed van medicatie een reëel, maar relatief klein probleem is. Volgens dezelfde studie stijgt het risico op een letselongeval relatief weinig (met 25 tot 30%) als patiënten rijgevaarlijke medicatie regelmatig en volgens het voorschrift innemen."

Wat raadt u patiënten aan die zich met de wagen in het verkeer begeven en medicatie gebruiken? Kunnen er specifieke aandachtspunten of voorzorgsmaatregelen genomen worden?

"Uit studies blijkt dat het gevaar in het begin van de behandeling, bij verandering van de dosis of bij toevoeging van een nieuw geneesmiddel het grootst is. De patiënt kan in zo’n situatie informatie vragen aan de arts of apotheker (als deze die niet spontaan geeft), de bijsluiter lezen over de eventuele gevaren en hier rekening mee houden. Het kan zeker niet de bedoeling zijn dat patiënten hun medicatie stopzetten om te kunnen rijden." 

"Het directoraat-generaal Transport van de Europese Commissie hanteert de volgende filosofie: het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen mobiel blijven en daarvoor zijn we bereid als maatschappij om een risico te nemen. Op dit moment is het aanvaarde risico een verdubbeling van het ongevallenrisico (cfr. de wettelijke limiet van 0,5 g/l alcohol waarbij het risico op ongevallen ook verdubbelt). Het is niet de bedoeling dat alle personen die rijgevaarlijke medicatie nemen niet meer zouden mogen rijden. Voor meer praktische tips kan je ook altijd eens een kijkje nemen in de brochure van het BIVV (zie hieronder)." 

Neem je geneesmiddelen? Voorzichtig achter het stuur! - Brochure BIVV

Hebben artsen en apothekers volgens u voldoende aandacht voor medicatie en rijgeschiktheid? Wat kan er nog beter? 

"Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, en het is uiteraard gemakkelijk om te zeggen dat er niet voldoende aandacht is voor dit probleem. Anderzijds is het probleem niet zo groot als je het bijvoorbeeld vergelijkt met rijden onder invloed van alcohol. Maar elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Ik weet dat een aantal artsen en apothekers aandacht heeft voor dit probleem en hun patiënten hierover informeert."

"Uit onze studies is gebleken dat het toevoegen van informatie over de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid aan de software die gebruikt wordt in de apotheek en dokterspraktijken het meest efficiënt zou zijn. Als dit gerealiseerd kan worden, zal er meer aandacht zijn voor het probleem. Anderzijds is het ook de verantwoordelijkheid van de patiënt om de arts te melden dat hij/zij met de auto rijdt en te vragen welke invloed het voorgeschreven geneesmiddel hierop zal hebben."

MEER INFORMATIE OVER RIJDEN EN GENEESMIDDELENGEBRUIK?
Brochure BIVV - Neem je geneesmiddelen? Voorzichtig achter het stuur!
Te downloaden via http://webshop.bivv.be

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.