Uit: Samenspraak 85 | Inhoudstafel >

Edito

Gebruiksvriendelijke medicatieschema's: hulpmiddel om geneesmiddelen correct en veilig te gebruiken

Een medicatieschema biedt de patiënt een overzicht van welke geneesmiddelen hij wanneer en op welke manier moet nemen. Er lopen momenteel allerlei acties om een gedeeld medicatieschema binnen onze gezondheidszorg te realiseren. Ook de patiënt en zijn mantelzorger worden daarbij betrokken. Zij zullen net zoals hun zorgverleners (online of op papier) toegang krijgen tot hun medicatieschema. Dat zal patiënten en mantelzorgers helpen om geneesmiddelen correct en veilig te gebruiken. 

Patiënten en mantelzorgers testen schema’s

Het VPP merkt dat er nog veel vragen bestaan over de Het VPP merkt dat er nog veel vragen bestaan over de gebruiksvriendelijkheid van het medicatieschema voor patiënten en hun mantelzorgers. gebruiksvriendelijkheid van het medicatieschema voor patiënten en hun mantelzorgers. Verschillende vormen zijn immers mogelijk.

Het VPP startte daarom in samenwerking met UX Consult het project ‘Gebruiksvriendelijk Medicatieschema (Patiëntenperspectief)’ op. 16 patiënten en mantelzorgers met verschillende profielen (leeftijd, geslacht, gezondheidsproblemen, gewoontes medicatiegebruik) testten zeven types medicatieschema’s. Daarin werd onder andere onderzocht:

  • of ze de schema’s juist konden interpreteren,
  • hoe de deelnemers reageerden op bepaalde informatie en lay-out,
  • hoe ze het gebruiksgemak beoordeelden.

De gebruikerstesten leverden aanbevelingen en richtlijnen op hoe een gebruiksvriendelijk medicatieschema er moet uitzien. De aanbevelingen en richtlijnen werden opgenomen in het eindrapport van het project. Je vindt het rapport op deze pagina of je kan het telefonisch opvragen via 016 23 05 26.

Vervolgtraject

De Werkgroep Patiëntvriendelijk Medicatieschema gebruikte de resultaten van het project om twee ideale medicatieschema’s op te stellen. Het VPP maakt samen met vertegenwoordigers van apothekers (VAN), huisartsen (Domus Medica) en thuisverpleegkundigen deel uit van deze werkgroep.

Twee masterstudenten farmacie van de KU Leuven zullen de twee schema’s bij patiënten uittesten. Op basis van dit onderzoek zal de Werkgroep Patiëntvriendelijk Medicatieschema uniforme medicatieschema’s opstellen, die patiënten gemakkelijk kunnen begrijpen.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.