Uit: Samenspraak 69 | Inhoudstafel >

Actie!

Enquête werkgelegenheid

Het is niet evident om met een chronische aandoening aan de slag te gaan of te blijven. Nochtans is werken voor personen met een chronische ziekte niet alleen belangrijk om een volwaardig inkomen te bekomen, maar ook om sociale contacten te onderhouden en om zich te integreren in de maatschappij. Daarom is het thema werkgelegenheid al jaren een belangrijk strijdpunt voor het Vlaams Patiëntenplatform.

Het VPP ontwikkelde een vragenlijst over werkgelegenheid voor mensen met een chronische aandoening om de realiteit van mensen die werken met een chronische ziekte nog beter te begrijpen. Welke moeilijkheden ervaar jij om (opnieuw) aan het werk te gaan? Om alle mogelijke knelpunten in kaart te brengen, hebben we jouw hulp nodig! Hoe meer respons, hoe accurater de informatie en hoe beter gewapend we aan de slag kunnen gaan. We willen jullie dan ook vragen om de vragenlijst in te vullen via deze link:

Vul de vragenlijst indien mogelijk ‘online’ in. Als je graag een papieren versie wil, kan je die bij het VPP aanvragen (sarah.defloor@vlaamspatient
enplatform.be
of 016 23 05 26). Je drukt de vragenlijst van de website best niet zelf af, omdat dan niet alle vragen weergegeven worden. 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.