Uit: Samenspraak 72 | Inhoudstafel >

Edito

Elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens: stand van zaken

Het Vlaams Patiëntenplatform informeert regelmatig over projecten die een beveiligde elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens mogelijk maken. Graag geven we je een stand van zaken van enkele recente ontwikkelingen, met name

 • de lancering van de Patient HealthViewer (11.02.2014),
 • de lancering van het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (25.02.2014) en
 • de digitalisering van de aanvraag voor de erkenning van een handicap (04.02.2014).

Patient HealthViewer

Wat is het?

Met de Patient HealthViewer kunnen patiënten hun medische gegevens zelf via de computer raadplegen. Deze toepassing werd ontwikkeld door de mutualiteiten in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform. De Patient HealthViewer toont gegevens in Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse Overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens.

De Patient HealthViewer kadert in onze inspanningen om de patiënt meer grip te geven op zijn gezondheid. Door hem toegang te verschaffen tot zijn eigen medische gegevens, kan hij beter deelnemen aan zijn zorg”, aldus minister Jo Vandeurzen.

Welke gegevens?

Vaccinatiegegevens zijn de eerste gegevens die via de Patient HealthViewer beschikbaar zijn. Het gaat dan over vaccinaties die in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank, geregistreerd zijn door Kind & Gezin, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s), huisartsen en pediaters.

De volgende gegevens zullen in de Patient HealthViewer zichtbaar zijn:

 • de datum van de vaccinatie,
 • de naam en de dosis van de vaccinatie en
 • de ziekte waartegen de vaccinatie bedoeld is.

Opgelet: Voorlopig zal de Patient HealthViewer vooral vaccinatiegegevens van kinderen en jongeren tonen. Dat komt omdat registratie in Vaccinnet pas vanaf 1999 door Kind & Gezin gebeurt. Huisartsen, pediaters en CLB’s kunnen sinds 2006 registreren. Doordat het gebruik van Vaccinnet voor het bestellen van bepaalde vaccinaties[1] sinds 2014 verplicht is, zal het aantal gegevens over toegediende vaccinaties in Vaccinnet in de toekomst stijgen. In de nabije toekomst zullen patiënten via de Patient HealtViewer naast vaccinatiegegevens ook hun medicatieschema kunnen raadplegen.

Hoe toegang tot je gegevens krijgen?

De Patient HealthViewer kan je gratis downloaden van de website van je mutualiteit. Voordat je toegang tot je gezondheidsgegevens krijgt, moet je eerst je toestemming geven voor de elektronische uitwisseling ervan. Deze toestemming kan je

 • zelf registreren via de eHealthConsent-toepassing op de website van het eHealth-platform
 • ofwel laten registreren door je arts, apotheker, mutualiteit of ziekenhuismedewerker.

Om je toestemming te registreren en/of de Patient HealthViewer te gebruiken heb je je elektronische identiteitskaart (eID), je pincode en een eID-lezer nodig.

De gegevens van kinderen die ouder zijn dan zes jaar kan je bekijken door in te loggen met hun kids-ID of eID. De vaccinatiegegevens van kinderen die jonger zijn dan zes jaar, kan je momenteel niet opvragen. Hiervoor kan je terecht bij je huisarts of Kind & Gezin.

Toegang door zorgverleners

Wanneer je je toestemming voor de elektronische uitwisseling geeft, kunnen ook artsen en thuisverpleegkundigen met wie je een zorgrelatie hebt via Vitalink toegang tot je vaccinatiegegevens krijgen. Op die manier kunnen zij je veilige zorg bieden door bijvoorbeeld een betere diagnose te stellen, dubbele vaccinaties te vermijden en de kans op allergische reacties te beperken.


Voor meer informatie over de Patient HealthViewer kan je terecht op de website van je mutualiteit.
Meer informatie over Vitalink vind je op de www.vitalink.be.

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Wat?

In een farmaceutisch dossier noteert de apotheker de geneesmiddelen of gezondheidsproducten (bv. voedings-supplementen) die hij aan een patiënt aflevert. De apotheker gebruikt dit dossier om mogelijke problemen zoals bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) hebben een beveiligd systeem ontwikkeld om dit farmaceutisch dossier tussen apothekers te delen. Apothekers zullen via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier toegang kunnen krijgen tot de medicatiegeschiedenis van een patiënt op het moment dat die hen om de aflevering van een geneesmiddel vraagt. Ongeacht de plaats van de aflevering (bv. de apotheek van wacht, dicht bij je werk of aan de kust), geniet de patiënt zo van een maximale bewaking van zijn medicatieveiligheid. 

“Dankzij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier zal elke apotheker tot wie een patiënt zich wendt, indien deze zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven, beschikken over een volledig overzicht van de medicatie en hem of haar dus een optimale begeleiding en raad kunnen geven”,  aldus APB en OPHACO.

Welke gegevens?

De volgende informatie over afgeleverde geneesmiddelen (of andere gezondheidsproducten als die  relevant zijn voor een veilige zorg), kan door een apotheker geraadpleegd worden via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier:

 • de benaming van het geneesmiddel (of gezondheidsproduct),
 • de dosering en
 • de afleveringsdatum.

Toestemming patiënt vereist

Voor het Gedeeld Farmaceutisch Dossier moet je als patiënt je geïnformeerde toestemming geven. Je kan je toestemming zelf registreren via de toepassing eHealthConsent of laten registreren door bijvoorbeeld een apotheker.

Opgelet: enkel apothekers bij wie je een geneesmiddel of ander gezondheidsproduct afhaalt, kunnen na je toestemming toegang tot je Gedeeld Farmaceutisch Dossier krijgen. Apothekers met wie je geen zorgrelatie hebt, krijgen dus geen toegang.


Bron en meer informatie over het Gedeeld Farmaceutisch Dossier: www.apb.be

eHealthConsent

Voor uitwisselingsprojecten zoals de Patient HealthViewer en het Gedeeld Farmaceutisch Dossier moet je als patiënt je toestemming geven voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. Je kan je toestemming zoals eerder aangehaald zelf registreren via de toepassing eHealthConsent op de website van het eHealth-platform. Deze toepassing biedt ook de mogelijkheid om zorgrelaties aan te maken of om zorgverleners uit te sluiten. Je toestemming kan steeds worden ingetrokken.

Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een handleiding en een filmpje over de toepassing eHealthConsent. 

Digitalisering aanvraag erkenning van personen met een handicap

Wat is het?

Sinds begin februari is de procedure vereenvoudigd om een aanvraag in te dienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor een tegemoetkoming, een parkeerkaart of een attest voor personen met een handicap. Dankzij de eHealthBox, een elektronische brievenbus, kunnen huisartsen vanaf nu immers medische gegevens digitaal aan de FOD bezorgen, in plaats van de papieren formulieren te moeten invullen en opsturen. Alle nodige gegevens staan reeds in je patiëntendossier dus met enkele muisklikken is de klus geklaard. Uiteraard gebeurt dit alles op een beveiligde manier en worden enkel de gegevens gedeeld die nodig zijn voor het dossier bij de FOD. Op deze manier moet de patiënt minder lang wachten op de goedkeuring van zijn aanvraag en raakt de administratieve rompslomp langzaam aan weggewerkt.

Uitbreiding naar andere diensten

Huisartsen moeten vaak ook aan andere overheidsinstellingen medische informatie over hun patiënten bezorgen. Philippe Courard, staatssecretaris voor personen met een handicap, kondigt enthousiast aan dat deze medische informatie die via de eHealthBox verstuurd wordt - mits akkoord van de patiënt - binnenkort ook opengesteld kan worden voor het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), het CARA (Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing), MEDEX (Medische Controle Absenteïsme), de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). Dit alles moet leiden tot administratieve vereenvoudiging voor personen met een handicap en hun artsen. 

Bron en meer informatie: www.handicap.fgov.be


[1] De vaccinaties die door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gratis worden voorzien vind je terug op hun website

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.