Uit: Samenspraak 82 | Inhoudstafel >

Edito

Elektronische toegang tot je patiëntendossier - Patiënten denken mee na over juridische en praktische vragen

Ga even mee terug in de tijd… Naar het jaar 2002 om precies te zijn. Een enkeling had al gehoord van een tablet of een smartphone en ook elektronische gegevensdeling stond nog in zijn kinderschoenen. In dat jaar werd de wet patiëntenrechten gestemd. De wet bevat enkele rechten in verband met het patiëntendossier. Zo heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier, maar heb je ook recht op inzage en op een afschrift van je dossier.

We keren terug naar de dag van vandaag… De toepassing van de patiëntenrechten is niet altijd aangepast aan de (elektronische) realiteit. Zowel de federale als de Vlaamse minister van Volksgezondheid willen dat patiënten in de nabije toekomst een elektronisch persoonlijk gezondheidsdossier hebben. Moet de wet patiëntenrechten worden aangepast of niet?

Een elektronisch persoonlijk gezondheidsdossier houdt onder andere in dat je je gezondheidsgegevens online kan raadplegen. Ter illustratie:


Jan moet omwille van zijn reuma regelmatig bloedonderzoeken ondergaan. Via een beveiligd platform kan hij de resultaten van deze onderzoeken direct raadplegen. Jan is vertrouwd met informatie over bloedresultaten. Het platform biedt hem de mogelijkheid om zijn gezondheidstoestand goed op te volgen. Jan ervaart hierdoor een grotere autonomie als patiënt.


Monica onderging omwille van ernstige hoofdpijnklachten een scan. De scan moest nagaan of zij al dan niet hersentumoren heeft. De medische beelden zijn al snel beschikbaar via het patiëntenportaal van het ziekenhuis. Monica bekijkt ‘s avonds de beelden en denkt dat ze tumoren ziet. Ze raakt in paniek.


Een elektronisch persoonlijk gezondheidsdossier biedt interessante mogelijkheden op vlak van 'patient empowerment', maar roept tegelijk juridische en praktische vragen op.

Tijdens twee denkdagen consulteerden we onze ledenverenigingen over de volgende vragen:

  • Moet de patiënt rechtstreeks (= zonder tussenkomst van een zorgverlener) of onrechtstreeks (= de zorgverlener moet eerst toegang verlenen) alle informatie kunnen inkijken?
  • Moet de patiënt onmiddellijk toegang krijgen tot bepaalde medische documenten (bv. negatieve bloedresultaten)? Moet dit pas kunnen na een bepaalde termijn? Of moet de patiënt in dat geval zelf kunnen bepalen of zo’n termijn opportuun is?
  • Moet de therapeutische exceptie behouden worden? Hiermee bedoelen we dat de zorgverlener onder strikte voorwaarden tijdelijk informatie mag achterhouden als hij meent dat die informatie schadelijk is voor de patiënt. Wat met het huidige verbod op toegang tot de persoonlijke notities van de zorgverlener?
  • Hoe moeten de toegangsrechten van minderjarigen en adolescenten geregeld worden?
  • Moeten patiënten de mogelijkheid hebben om via een patiëntenportaal, viewer of app zelf medische documenten of informatie af te schermen voor zorgverleners?

De denkdagen leverden boeiende discussies op. We stelden op basis van de resultaten van deze denkdagen een nota met enkele reflecties, verwachtingen en aandachtspunten van patiënten op. Deze nota is beschikbaar op onze website bij het onderdeel 'Publicaties'.


Stethoscoop op toetsenbord

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.