Uit: Samenspraak 0104 | Inhoudstafel >

Edito

Eerstelijnspsycholoog kan helpen bij milde klachten

Iedereen kampt wel eens met lichte psychische problemen zoals angstige gevoelens, sombere gedachten, verhoogde stress …. Vaak kan je hiermee terecht bij familie of vrienden. Blijven deze problemen aanhouden? Misschien kan een patiëntenvereniging hulp bieden? Je kan er ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Heb je toch nood aan extra hulp? Dan kan je terecht bij een klinische psycholoog of orthopedagoog.

Hoe kan een patiëntenvereniging jou ondersteunen?

Heb jij psychische klachten en wil je er graag met andere mensen over praten? Dan is een patiëntenvereniging misschien iets voor jou. Een zelfhulpgroep is trouwens veel meer dan een ‘praatgroep’. In werkelijkheid kan het ook gaan om een sociale activiteit, een voordracht, samen eten … De ene keer kan het een informele babbel zijn, en een andere keer een meer informatieve bijeenkomst. Je ontmoet er telkens mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jijzelf. Met hen kan je je bezorgdheden en frustraties delen maar vooral oplossingen uitwisselen en bedenken voor wat moeilijk gaat.

Lotgenoten in een patiëntenvereniging kunnen je ook helpen vanuit hun ervaringskennis. Hoe ga je van dag tot dag om met de situatie waarin je verkeert? Wat betekent het voor jezelf, je familie, je werk, relaties, de kwaliteit van je leven? Benieuwd naar de patiëntenverenigingen rond geestelijke gezondheid in je buurt? Surf naar www.opgang.be. Meer weten over zelfhulpgroepen in het algemeen? Surf naar www.zelfhulp.be.[1]

Waarom psychologische hulp inschakelen?

Sarah Morsink, expert Geestelijk Gezondheidszorg bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, vertelt dat personen vaak de reflex hebben om psychische problemen te minimaliseren om anderen er ‘niet mee te belasten’. Maar om te vermijden dat milde klachten evolueren naar een complexe of langdurige psychologische problematiek is het belangrijk dat je zo snel mogelijk aangepaste zorg zoekt, zegt Dr. Morsink.

Twijfel je nog of je psychologische hulp nodig hebt? Lees zeker onderstaande getuigenissen. Zo krijg je een duidelijk beeld van hoe psychologische hulp problemen kan oplossen.

‘Voldoende rustpunten inbouwen om voor jezelf te zorgen’

Thomas (28 jaar) kreeg onlangs de diagnose MS. Dit bracht hem danig van zijn stuk. Soms wordt hij overvallen door sombere gedachten zoals ‘Waarom moest dit mij overkomen?’, ‘hoe gaat de  toekomst eruit zien?’. Zijn arts raadde Thomas aan om een eerstelijnspsycholoog te contacteren. Aanvankelijk stond Thomas weigerachtig tegenover de suggestie. ‘Hij kon dit toch zelf wel aan’. Uiteindelijk nam hij toch contact op en kon hij de week erna al terecht voor een eerste afspraak. De eerstelijnspsycholoog hielp Thomas om begrijpen dat het ok is om soms somber te zijn, en dat voldoende rustpunten inbouwen nodig is om voor zichzelf te zorgen.

‘Opnieuw leren genieten van sociale contacten’

Nina (52) heeft een chronische aandoening waardoor ze enkele jaren geleden in een rolstoel belandde. Ondanks – of zelfs dankzij – haar beperking kon ze een waardevol leven uitbouwen. Zo zet ze zich als vrijwilliger in voor lotgenoten. Maar sinds de coronacrisis is ze vaak angstig. Ze durft amper buiten te komen en stelt winkelen zolang mogelijk uit. Met haar kinderen praat ze niet over haar moeilijkheden. Ze wil hen niet ook nog bezorgd maken. Via videobellen kon ze terecht bij een eerstelijnspsycholoog. Tijdens de gesprekken leerde ze dat haar angsten normaal zijn, maar dat die haar niet mogen belemmeren in haar dagelijks leven. Samen werkten ze een dagstructuur uit waarin Nina op haar tempo en op veilige afstand terug kan genieten van sociale contacten

Terugbetaling psychologische zorg in de eerste lijn

Vorig jaar besliste de overheid om 22,5 miljoen euro uit te trekken om eerstelijnspsychologische zorg terug te betalen voor volwassenen met een lichte tot matige psychologische problematiek. Het is de bedoeling om zo te vermijden dat lichte psychologische moeilijkheden evolueren naar een complexe of chronische problematiek.

Deze zorg is bedoeld voor personen met tijdelijke en beperkte psychisch problemen. Mensen met een langdurige of complexe chronische problematiek kunnen beter een beroep doen op uitgebreide psychotherapeutische begeleiding bij een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg of een psychotherapeut. Een arts, zoals je huisarts, kan je helpen om de zorg te kiezen die het beste bij je past.

Terugbetaling voor jong en oud

Tijdens de coronacrisis steeg de nood aan psychosociale zorg en om dat op te vangen werd er 16,7 miljoen euro extra voorzien om psychologische zorg toegankelijk te maken voor alle leeftijden. Ook personen die kampen met tijdelijke psychologische problemen, hebben recht op de juiste zorg, zo vertelt Dr. Morsink.

Hoe werkt die terugbetaling?

Iedereen met een lichte psychologische problematiek heeft recht op 4 sessies (jaarlijks 1x verlengbaar) aan een gereduceerd tarief van €11,20 per sessie (€4 bij verhoogde tegemoetkoming) bij geconventioneerde klinische psychologen en orthopedagogen. Je hebt een verwijzing van je arts nodig. Die bekijkt samen met jou of dit de meest optimale zorg is voor jou.

Merk je bij jezelf of bij familie of vrienden de laatste tijd meer stress, angstige gevoelens, een depressieve stemming, gedrag- of sociale problemen of misbruik van alcohol, slaap of sedatieve middelen? Neem contact op met je arts en bespreek de mogelijkheid van terugbetaalde psychologische zorg in de eerste lijn.

Meer info

Heb je een vraag? Mail naar Info-psy@health.fgov.be

Een eerstelijnspsycholoog (ELP) zoeken? Surf naar https://bit.ly/eenelpzoeken

Dit artikel werd geschreven door Sarah Morsink & Morgane Steffen


[1] Deze tekst is deels gebaseerd op de tekst ‘Wat zijn de individuele voordelen van lotgenotencontact’ van de website van Trefpunt Zelfhulp. Zie ook http://www.zelfhulp.be/waarom-zelfhulp/individuele-voordelen.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.