Uit: Samenspraak 93 | Inhoudstafel >

Edito

Eerstelijnshervorming in een notendop

Zorgteam

Wie met veel zorgaanbieders tegelijk te maken krijgt, bijvoorbeeld bij chronische zorg, zal geholpen worden door een zorgteam. Als complexe zorg nodig is, duidt het zorgteam onder zijn leden een zorgcoördinator aan die de coördinatie van het zorgplan op zich neemt.

In een klein aantal gevallen, bij (zeer) complexe zorg, volstaat zorgcoördinatie niet. In dat geval wordt het zorgteam versterkt met een case manager: een zorgverlener die niet tot het zorgteam behoort, maar die vanuit een neutrale positie problemen in de zorgverlening oplost en de samenwerking in het zorgteam en met de patiënt versterkt.

Lokaal informatiepunt

Op gemeentelijk niveau worden samenwerkingsverbanden Geïntegreerd Breed Onthaal opgericht. De persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger zullen terecht kunnen bij lokale, laagdrempelige onthaalpunten voor alle informatie over zijn vraag naar zorg en ondersteuning. Deze lokale samenwerkingsverbanden draaien rond drie spelers: de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

Minister Jo Vandeurzen

Minister Jo Vandeurzen, foto: Seppe Kuppens

Zorgzones: Eerstelijnszones en regionale zones

Eerstelijnszones zijn gebieden van 75.000 tot 125.000 inwoners waar de samenwerking tussen de zorgaanbieders wordt opgezet. Een zorgraad per zone, met vertegenwoordigers van de verschillende zorgaanbieders en de lokale overheid, ondersteund door een beperkt aantal personeelsleden, zal de motor zijn.

De regionale zone situeert zich op niveau van de ziekenhuisnetwerken (400.000 à 500.000 inwoners). Ze biedt aan de kleinere eerstelijnszones expertise en ondersteuning over palliatieve zorg, dementie, geestelijke gezondheidszorg en preventie.

Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn

Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL, zal de reorganisatie in goede banen leiden en het vervolg ervan op de sporen zetten. Dit instituut zal de expertise bundelen en de zones en zorgaanbieders ondersteunen met opleiding en advies. Het instituut zal ook kwaliteitsmetingen in de eerste lijn organiseren.

Bron: Persbericht minister Jo Vandeurzen.

Meer informatie over de hervorming van de eerstelijnszorg vind je op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.