Uit: Samenspraak 67 | Inhoudstafel >

Edito

Een patiëntenrecht in de kijker: het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

 

“Ik ben erg ontevreden over de kwaliteit van mijn tandprothese. Het kunstgebit ziet er niet mooi uit en ook de vorm zorgt voor grote ongemakken. Ik vroeg mijn tandarts om een nieuwe afspraak. Hij wilde er niet van weten en was kort van stof. Heb ik dan geen recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening?” (Tine, 57 jaar)

Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dit betekent dat de zorgverstrekker – in dit geval de tandarts – op een goede en zorgvuldige manier moet handelen volgens jouw behoeften. Je moet erop kunnen rekenen dat hij gebruik maakt van de beschikbare medische kennis en technologie. Hij moet ook op de hoogte zijn van de geldende wetenschappelijke normen en aanbevelingen. De tandarts moet dus zorgen dat je een tandprothese krijgt die goed past en waar je tevreden over bent. Als je niet tevreden bent, moet hij je verder helpen of doorsturen.

Kwaliteitsvol betekent ook dat de tandarts respect voor je heeft. Je mag er dus van uitgaan dat de zorgverstrekker respectvol met je omgaat. Hij respecteert je menselijke waardigheid en behandelt je zonder een onderscheid te maken op grond van wie je bent. De zorgverstrekker moet je morele, culturele en religieuze waarden als patiënt respecteren.

 Patiënt wordt behandeld als een koning: champagne, kreeft. Hij heeft een lach op zijn gezicht.

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.