Uit: Samenspraak 84 | Inhoudstafel >

Edito

Een kwaliteitslabel voor ziekenhuizen: accreditatie

De voorbije jaren is er steeds meer sprake van accreditatie in algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Maar wat is dat precies? En welke ziekenhuizen hebben al een accreditatietraject achter de rug?

Een accreditatie is een kwaliteitslabel. Bij een ziekenhuisaccreditatie beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven of normen in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten. Ziekenhuizen krijgen het label voor een beperkt aantal jaren en kiezen zelf of ze zich wensen te accrediteren. Algemene ziekenhuizen die zich laten accrediteren, worden vrijgesteld van het systeemtoezicht door de Vlaamse overheidsdienst Zorginspectie. De Zorginspectie voert dan enkel nog het nalevingstoezicht binnen deze ziekenhuizen uit. Binnen de geestelijke gezondheidszorg bestaat zo’n afstemming met de Zorginspectie nog niet.

In Vlaanderen werken de ziekenhuizen met twee instanties voor de accreditatie samen, namelijk de Joint Commission International (JCI) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg (NIAZ-Qmentum).

Enkele typische voorbeelden van zaken die geïnspecteerd worden, zijn: handhygiëne van zorgverleners, onderhoud van medische apparatuur, kwalificaties van zorgverleners, zorgvuldig bijhouden van de medische dossiers, naleving van de patiëntenrechten.

Bron: aangepaste versie van de definitie gelezen op www.zorgkwaliteit.be

Overzicht van Vlaamse ziekenhuizen met een accreditatielabel

Hieronder vind je een overzicht van de Vlaamse ziekenhuizen die reeds een accreditatielabel behaalden. Een grote groep andere Vlaamse ziekenhuizen doorloopt momenteel een accreditatietraject. Zij werken dus ook hard aan kwaliteitsverbetering, maar hebben het label nog niet behaald.

Opgelet: de informatie in de tabellen verandert regelmatig. Kijk voor de meest actuele informatie dus op de websites!

Overzicht van Vlaamse instellingen met het JCI-label

JCI-label

Instelling

Plaats

Toegekend in

UZ Leuven

Leuven

2010

UPC KU Leuven

Kortenberg

2013

AZ Sint-Blasius

Dendermonde

2015

Universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Edegem

2015

AZ Groeninge

Kortrijk

2013

Jan Yperman Ziekenhuis

Ieper

2014

OLV Ziekenhuis

Aalst

2016

Bron: http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/

Overzicht van Vlaamse instellingen met het NIAZ-label

NIAZ-label

Instelling

Plaats

Geldig tot 

AZ Oudenaarde

Oudenaarde

2020

AZ Sint-Lucas

Brugge

2019

Jessa Ziekenhuis

Hasselt

2020

UZ Gent

Gent

2020

Alexianen Zorggroep Tienen

Tienen

2019

Bron: www.niaz.nl/accreditatie/instellingen

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.