Uit: Samenspraak 76 | Inhoudstafel >

Goed om te weten

Een boekje voor jonge mantelzorgers

Tussen de 20.000 en de 40.000 kinderen en jongeren groeien op in een gezin met een ouder die ernstig ziek is of een chronische aandoening heeft. Dat bleek uit het onderzoek van kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving. Een gratis kinderboek, met tekeningen van Gerda Dendooven, biedt steun en begrip.

Uit alle gesprekken die onderzoekster Hilde Lauwers voerde, blijkt dat een aantal van de kinderen thuis veel zorg opnemen: ze helpen hun ouder, staan voor een groot deel in voor het huishouden, dragen zorg voor broer of zus. Die extra taken hebben een weerslag op hun schoolwerk en hun vrije tijd. Andere kinderen nemen minder taken op, maar ook zij hebben nood aan waardering, ondersteuning en begrip. Soms worden ze immers gepest, zijn ze kwaad of angstig of hebben ze het gevoel dat ze de enige in deze situatie zijn.

Om de jonge mantelzorgers een hart onder de riem te steken, maakte Kind & Samenleving een boekje voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Twintig keer zie je een pakkende uitspraak van een kind, met een prachtige kleurentekening van Gerda Dendooven. Achteraan volgen nog enkele pagina’s met informatie op kindermaat en een lijstje van organisaties waar kinderen terecht kunnen.

“Met het boek willen we kinderen tonen dat ze niet de enigen zijn in hun situatie”, zegt Hilde Lauwers. “We geven ze ook een welgemeend compliment voor alles wat ze doen en moedigen hen aan om vooral ook goed voor zichzelf te zorgen.”

‘Mijn mama of papa heeft zorg nodig’ wordt gratis verspreid. Geïnteresseerden kunnen het boekje aanvragen door een mail met naam en adres te sturen naar info@k-s.be.

Bron: Kind & Samenleving vzw

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.