Uit: Samenspraak 94 | Inhoudstafel >

Edito

E-healthlandschap Vlaanderen: zie jij het bos nog door de bomen?

Hoe en wanneer delen zorgverleners gegevens over je gezondheid? Waar komen die terecht? Hoe kan je die gegevens zelf bekijken? We maken je wegwijs in het e-healthlandschap.

Hoe kan je als burger kijken welke gegevens over jou worden gedeeld? De makkelijkste toegangspoort is het federaal gezondheidsportaal “Mijngezondheid”. Je krijgt een overzicht van waar er gegevens van jou beschikbaar zijn. In slechts 4 stappen krijg je toegang tot je online gedeelde gezondheidsgegevens.

Stap 1: Surf naar de website www.mijngezondheid.belgie.be en klik op ‘aanmelden’.

Stap 2: Identificeer jezelf.

Je kan kiezen op welke manier je jezelf wil identificeren. Via de elektronische identiteitskaart? Via de itsme® app? Via Time-based One-Time Password?

De itsme® app is een zeer gebruiksvriendelijke keuze. Je kan ze installeren op je smartphone via de website www.itsme.be/nl. Nadat je de app geïnstalleerd hebt en de verbinding hebt gemaakt met je identiteitskaart via je eID en kaartlezer verloopt het aanmelden zeer vlot. Je kiest de optie om aan te melden  met itsme®, geeft je gsm-nummer in dat je koppelde aan de app, opent de app en accepteert het verzoek. Geef tot slot je code in.

Stap 3: Kies je profiel en klik op aanmelden.

Stap 4: Navigeer door het portaal.

Wanneer je ingelogd bent, kom je op een overzichtspagina terecht. Hierop vind je:

  • doorverwijzingen naar gezondheidsgegevens (gezondheidssamenvatting, medicatieschema & vaccinaties, rapporten en resultaten van het ziekenhuis, bevolkingsonderzoek);
  • toegangsbeheer (toestemming, therapeutische relaties, uitsluitingen);
  • een link naar het Rijksregister voor orgaandonatie en wilsverklaringen;
  • informatie van het Centraal Traceringsregister indien u geïmplanteerde medische hulpmiddelen heeft;
  • veel gestelde vragen en antwoorden op deze vragen bij ‘FAQ’;
  • een contactpagina waar je terecht kan met andere vragen dan in de FAQ zijn aangegeven.

Sinds de eerste update vind je er ook een link naar betrouwbare gezondheidsinformatie en de digitale brievenbus eBox terug. Er gebeuren regelmatig updates, je kan ze onderaan de pagina onder de rubriek “Binnenkort in Mijngezondheid” opvolgen.

Hoeveel informatie mensen te zien krijgen via het portaal kan erg verschillen van persoon tot persoon. Sommige mensen zien al veel informatie, terwijl anderen nog maar weinig informatie terugvinden op Mijngezondheid. Met de lancering van het portaal hoopt minister Maggie De Block[1] dat meer en meer ziekenhuizen gestimuleerd zullen worden om gegevens te delen met de patiënt. Ook het VPP zal zich blijven inzetten om ziekenhuizen hierover te sensibiliseren[2].

Toestemming geven voor gegevensdeling

Om gegevens te kunnen raadplegen die zorgverleners over jou delen is het noodzakelijk dat je eerst toestemming geeft voor gegevensdeling. Je kan deze toestemming geven door te klikken op “Toestemming”, onder de titel “Toegangsbeheer”. Enkel zorgverleners met wie je een therapeutische relatie hebt, kunnen, op voorwaarde dat je je toestemming voor elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens gaf, toegang krijgen tot je gedeelde gezondheidsgegevens.

Een uitgebreide handleiding over het gebruik van het federaal gezondheidsportaal Mijngezondheid vind je terug op deze website. Je vindt er ook een uitgebreide handleiding over hoe je je toestemming kan geven (eHealthconsent).

Hoe ziet het e-healthlandschap eruit?

Het “e-healthlandschap” in België is opgesplitst in verschillende onderdelen. Dit maakt  het voor gebruikers van online toepassingen in de gezondheidszorg moeilijk om een overzicht te krijgen van waar welke informatie beschikbaar is. Minister Maggie De Block lanceerde daarom een federaal portaal (www.mijngezondheid.belgie.be). Zo kunnen gebruikers op één plaats inloggen en via die weg alle relevante informatie raadplegen.

Stel: ik voel mij niet goed en ga naar mijn huisarts. Dit is een zorgverlener in de ‘eerste lijn’ (oranje pijl in de figuur op onderstaande pagina). Om bepaalde diagnoses uit te sluiten, stuurt de huisarts mij door naar het ziekenhuis: de ‘tweede lijn’ (blauwe pijl). Wanneer ik aankom in het ziekenhuis vragen ze of de resultaten van de onderzoeken gedeeld mogen worden met mijn huisarts. Ik geef hiervoor mijn toestemming en mijn identiteitskaart wordt ingelezen. Vanaf dat moment worden mijn gezondheidsgegevens gedeeld met alle zorgverleners waarmee ik een therapeutische relatie heb (groene pijlen).

Ik mag het ziekenhuis verlaten en ga naar huis. Na een aantal dagen contacteer ik mijn huisarts om te vragen of hij mijn uitslag ontving. De arts stelt me gerust en zegt dat ik deze resultaten zelf online kan inkijken via www.mijngezondheid.belgie.be. Uit nieuwsgierigheid log ik in. Ik merk dat ik kan doorklikken naar allerhande informatie, zoals resultaten van onderzoeken in het ziekenhuis, mijn medicatieschema, een gezondheidssamenvatting die mijn huisarts opmaakte, en zelfs de toestemming die ik gaf om mijn gegevens te delen. Dit is mogelijk door uitwisselingssystemen die er voor zorgen dat gezondheidsinformatie over een patiënt gedeeld kan worden tussen zorgverleners (de kleine groene, oranje en blauwe pijlen).

Voor alle duidelijkheid: de gezondheidsgegevens die je online kan raadplegen zijn enkel de gegevens die gedeeld worden tussen zorgverleners waar je een therapeutische relatie mee hebt en dit kan enkel indien je hiervoor je toestemming gaf. Therapeutische relaties worden gevormd als je contact hebt met een zorgverlener of indien je iemand zelf toevoegt aan je therapeutische relaties. Je kan daarnaast ook  zorgverleners uitsluiten uit je gedeeld dossier als je niet wil dat die inzage hebben in jouw gedeelde gegevens. Therapeutische relaties en uitsluitingen bekijken en registreren voor je gedeeld dossier kan op het e-health platform, dat is toegankelijk via de website van Mijngezondheid.

De hubs (Collaboratief Zorgplatform (CoZo) & Vlaams Ziekenhuisnetwerk KU Leuven (VZN KUL) voor Vlaanderen) en de metahub[3] (het e-health platform, zie www.ehealth.fgov.be/nl) zijn uitwisselingssystemen. Ze maken het voor ziekenhuisartsen, huisartsen en specialisten mogelijk om bepaalde gezondheidsgegevens van hun patiënten met elkaar uit te wisselen. De metahub zorgt er voor dat de hubs en de kluis, Vitalink, gegevens kunnen uitwisselen. Bovendien garandeert het de veiligheid van de gegevens door te kijken of diegene die gegevens wil raadplegen wel gemachtigd is om deze te bekijken.

De Vlaamse overheid richtte Vitalink (www.vitalink.be) op. Dit wordt een kluis genoemd. Zorgverleners uit de eerste lijn (huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen, …) kunnen vanuit hun eigen elektronisch patiëntendossier informatie overdragen naar een centrale databank/kluis om zo gezondheidsgegevens met de andere zorgverleners te delen.

Wil je graag meer informatie over hoe gezondheidsgegevens worden uitgewisseld? Download onze informatiebrochure op deze website.

 


[2] Lees meer over onze actie van de voorbije zomer.

[3] De metahub, het e-healthplatform (de groene pijlen), heeft volgens de wet van 21 augustus 2008 als doel om: “door onderlinge elektronische dienstverlening en informatie uitwisseling, georganiseerd met de nodige waarborgen op vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren, de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen”.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.