Uit: Samenspraak 94 | Inhoudstafel >

Standpunt

E-health: wat voor een beest is dat? Is het een belangrijk beestje? JA!

Traditiegetrouw neemt het Vlaams Patiëntenplatform in haar nieuwsbrief van september één thema onder de loep. Dit jaar zetten we alles rond gegevensdeling in de gezondheidszorg, e-health, in de schijnwerpers.

We zeggen al jaren dat de patiënt centraal moet staan en dat hij of zij zelf de zorg in handen moet nemen. Én dat doen patiënten met vallen en opstaan. Door telkens weer hun verhaal te vertellen en de rode draad in dat verhaal te zijn tussen de huisarts en de kinesitherapeut, tussen die ene verpleegkundige en die van de volgende shift.

Ilse WeeghmansAls we de patiënt echt centraal willen stellen, dan betekent dat ook dat hij of zij in eerste instantie geïnformeerd wordt over zijn of haar eigen gezondheidszorg. Dat gebeurt niet alleen via de huisarts of behandelend specialist maar via alle andere zorgverleners (apothekers, kinesitherapeuten verpleegkundigen,…) en het ziekenhuis (of meerdere ziekenhuizen) waar je zorg ontvangt. Zonder info of overzicht is het niet altijd makkelijk om als patiënt zelf ‘regie’ te nemen.

De patiënt centraal betekent niet alleen dat je zelf laat weten als patiënt welke zorg je wil maar ook dat zorgverleners beter onderling communiceren en elkaar informeren over wat nodig is en wat gebeurd is. Ook daar is nog een hele weg af te leggen want niet alle softwarepakketen van alle zorgverleners en ziekenhuizen ‘praten’ op een goede manier met elkaar. Het e-healthlandschap is er eentje om te doorkruisen mét GPS of een degelijke landkaart. Deze nieuwsbrief wil je graag gidsen en rondleiden in deze wondere, technische wereld. Moeilijke technische woorden worden uitgelegd en aan de hand van tekeningen leggen we uit hoe de e-healthwereld in elkaar zit. 

We interviewden minister Maggie De Block en voelden haar aan de tand over mijngezondheid.belgie.be, waarop je als patiënt kan inloggen en alle info over je gezondheid terugvindt. Dit portaal wordt continu uitgebreid. Voor het VPP mag het best wat sneller uitrollen en wat meer info samenbrengen. Onze ongeduldige vragen aan de minister en haar antwoorden vind je in dit interview.

We vroegen aan patiënten via een bevraging hoe ze hun dossier willen inkijken. De resultaten nemen we mee naar de beleidsvergaderingen waarin het VPP zetelt en waarin we de stem van de patiënt verkondigen. Benieuwd hoe ‘de patiënt’ denkt? Dit artikel geeft je een overzicht.

Ten slotte contacteerde het VPP deze zomer alle ziekenhuizen. Als je als patiënt inlogt op www.mijngezondheid.belgie.be, dan kan het zijn dat je nog geen RX-beelden, geen ontslagbrief, geen laboresultaten … terugvindt. Als dat het geval is, besliste jouw ziekenhuis om de gegevens van patiënten om technische of andere redenen nog niet te delen met patiënten. Dat betekent dat je er via www.mijngezondheid.belgie.be nog niet aan kan. Reden dus om de ziekenhuizen ‘lichtjes’ aan te moedigen om dit wel te doen of om er snel werk van te maken! Op een mooi overzichtskaartje vind je terug of jouw ziekenhuis al gezondheidsgegevens met patiënten deelt en over welke gegevens het gaat. Benieuwd? Bekijk zeker het artikel!

Ik wens jullie veel leesplezier,

Ilse Weeghmans
Directeur Vlaams Patiëntenplatform

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.