Uit: Samenspraak 70 | Inhoudstafel >

Edito

Denkdag kwaliteit van zorg in het dagziekenhuis

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw organiseerde op 21 september 2013 een denkdag voor zijn leden over het thema ‘kwaliteit van zorg in het dagziekenhuis’. Anno 2013 beweegt er heel wat op vlak van kwaliteit in ziekenhuizen. Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) streeft ernaar om de kwaliteit van de zorg te verhogen en transparant te maken vanuit het perspectief van chronisch zieke patiënten. Zo werkt het VPP mee aan kwaliteitsindicatorenprojecten voor de algemene ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg.

Binnen deze kwaliteitsindicatorenprojecten pleit het Vlaams Patiëntenplatform om ook indicatoren[1] op te nemen die voor patiënten van belang zijn (bv. rond patiëntenervaringen, communicatie, dienstverlening en bejegening). Daarom ontwikkelde het VPP de Vlaamse Patiënten Peiling, een instrument om patiënttevredenheid en patiëntervaringen te meten.[2] De vragenlijst vertrekt vanuit het perspectief van de patiënt en werd opgesteld op basis van bestaande vragenlijsten, gecombineerd met ervaringen van patiënten (o.a. onze denkdagen van 2005 en 2011). De vragenlijst is momenteel alleen geschikt voor een ziekenhuisopname van meer dan één dag in een algemeen ziekenhuis. Daarom starten we nu met de aanpassing van de vragenlijst zodat deze ook bruikbaar is voor het dagziekenhuis binnen algemene ziekenhuizen. De bedoeling van de denkdag in september was om na te gaan wat voor patiënten elementen van kwaliteitsvolle zorg in het dagziekenhuis zijn. Kwaliteit is immers een abstract begrip, dat voor iedereen een andere invulling kan hebben. Zo kunnen we bij de aanpassing van de vragenlijst vertrekken van wat belangrijk is voor patiënten.

Wat is een dagziekenhuis?

Een dagziekenhuis is een ziekenhuis(afdeling) waar een aantal eenvoudige behandelingen, onderzoeken of operaties uitgevoerd kunnen worden zonder dat de patiënt er moet overnachten. De opname, de behandeling, het onderzoek of de operatie en het ontslag gebeuren op één dag. De meeste patiënten verblijven vier tot zes uur in het dagziekenhuis. Er zijn verschillende soorten dagziekenhuizen, namelijk chirurgische en niet-chirurgische. In chirurgische dagziekenhuizen worden eenvoudige operaties uitgevoerd, in niet-chirurgische dagziekenhuizen worden behandelingen en onderzoeken uitgevoerd. Typische voorbeelden van ingrepen in een dagziekenhuis zijn knieoperaties en cataractoperaties.

De visie van patiënten over kwaliteit van zorg in het dagziekenhuis

De aanwezigen brachten zowel positieve als negatieve ervaringen met de zorg in het dagziekenhuis ter sprake. In twee groepen dachten ze na over de kwaliteitsinformatie die belangrijk is voor patiënten. Daaruit kwamen vier elementen van kwaliteitsvolle zorg in het dagziekenhuis naar voren, namelijk:

  • goede informatie en open communicatie (bv. over de ingreep, neveneffecten, kosten, wachttijden en het nakomen van beloften),
  • respectvolle en vriendelijke bejegening (bv. geen betutteling, beleefdheid, nette kledij, gelijkwaardige behandeling van alle patiënten en respect voor privacy),
  • goede planning en organisatie van de zorg (bv. gedeeld medisch dossier, interdisciplinaire communicatie, combinatie van verschillende onderzoeken op een dag en voldoende tijd nemen voor de patiënt) en
  • medische deskundigheid.

Een specifieke vragenlijst voor het dagziekenhuis

Na een korte presentatie over de bestaande Vlaamse Patiënten Peiling voor de algemene ziekenhuizen, dachten de aanwezigen samen na over de nodige aanpassingen van deze vragenlijst voor de afdeling dagziekenhuis. De conclusie was dat de meeste bestaande vragen behouden kunnen blijven. De vragenlijst moet dus slechts lichtjes aangepast worden om bruikbaar te zijn voor het dagziekenhuis. Eventueel kunnen wel bijkomende vragen toegevoegd worden die niet relevant waren voor meer langdurige opnames. Het Vlaams Patiëntenplatform gaat nu verder aan de slag om de Vlaamse Patiënten Peiling aan te passen voor het dagziekenhuis.

Andere versies van de Vlaamse Patiënten Peiling

Naast een versie voor het dagziekenhuis, wil het Vlaams Patiëntenplatform nog andere versies van de vragenlijst ontwikkelen. Zo werkt het VPP in het kader van het QIP GGZ kwaliteitsindicatorenproject ook aan een versie die sectorbreed geschikt is voor de geestelijke gezondheidszorg (bv. psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) en Beschut Wonen). De twee volgende trajecten die gepland staan, zijn een versie voor kinderen die opgenomen zijn in een algemeen ziekenhuis en een versie voor patiënten die gebruikmaken van thuiszorg. Het Vlaams Patiëntenplatform zal de Vlaamse Patiënten Peiling verder blijven optimaliseren en uitbreiden.[1] Indicatoren zijn meetbare elementen van een bepaald aspect van de zorg. Het zijn als het ware thermometers die iets zeggen over de kwaliteit van de geleverde zorg.

 

Overname van inhoud

Alle artikels uit de nieuwsbrief van het Vlaams Patiëntenplatform mogen overgenomen worden mits bronvermelding, als volgt: © (jaartal) Vlaams Patiëntenplatform. Het Vlaams Patiëntenplatform verdedigt de belangen van de patiënt bij het politiek beleid en de gezondheidsinstellingen. www.vlaamspatientenplatform.be.